Skip to main content

Inspektion av fordon

Inspektion av fordon är en arbetsspecifik utbildning för personer som genomför inspektioner av olika fordon på en flygplats.

Nivå

Arbetsspecifik utbildning.

Omfattning

Inspektion av fordon omfattar fyra lektionstimmar.

Förkunskapskrav och andra villkor

  • Godkänt resultat på Grundutbildning för säkerhetspersonal.

  • Säkerhetsprövning med godkänt resultat ska vara genomförd innan utbildningens start.

Våra certifierade instruktörer genomför en ID-kontroll på deltagarna innan start.

Mål

Utbildningen syftar till att ge deltagaren de kunskaper och förmågor som är förutsättningarna inför praktik på arbetsplatsen och arbete som säkerhetspersonal, och uppfyller de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd.

Kontakta oss

Nyfiken på våra utbildningar?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.