Skip to main content

AOSP-A

Varje år tar ca 1 500 människor sina liv i Sverige, det är mer än fyra om dagen. Tillsammans kan vi göra skillnad för människor i vår omgivning genom att veta hur vi ska bemöta en människa som mår psykiskt dåligt eller funderar på att begå självmord. Denna utbildning ger dig verktyg och kunskap kring psykisk ohälsa och suicidprevention.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen finns i två versioner: en som vänder sig mot blåljusorganisationerna och en som vänder sig till allmänheten; Till exermpel skolor, kommuner, landsting, företag eller föreningar.

Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor för att kunna delta. Kunskap är viktig för att förhindra suicid.

Utbildningen “Akut omhändertagande av person i kris eller som är självmordsnära” är framtagen utav Karolinska Institutet, NASP och Stockholms läns landsting.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

 • Besitta ökad kunskap om psykisk ohälsa.
 • Ha beredskap och kunskap för att kunna ta kontakt och samtala med en person som befinner sig i en akut kris- eller självmordssituation.
 • Utifrån ny kunskap kunna utveckla det psykisk hälso- och självmords-preventiva arbetet i det daglig arbetet.

Kursinnehåll

 • Kunskapsinventering.
 • Psykisk hälsa/ohälsa.
 • Riskfaktorer för självmordshandlingar.
 • Sårbarheter.
 • Myter och fördomar.
 • Vilken hjälp som kan erbjudas.
 • Bemötande och förhållningssätt.
 • Fallbeskrivningar.
 • Samtalsträning i mindre grupper.
 • Etik och moral.
 • Kursintyg.

Tillval för målgrupper

 • Lagar.
 • Samverkan.
 • Scenarioövningar: skolor, kommuner, landsting, föreningar, företag.

Innehållet skräddarsys efter målgruppens behov.

Kursfakta

Längd: AOSP-A är en heldagskurs och tar cirka åtta timmar att genomföra.

Plats: Kursen kan utföras på plats hos oss eller hos er, den kan inte hållas på distans.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.