Skip to main content

Utrymningsledare och övning

Är du utsedd till utrymningsledare på din avdelning eller våningsplan? Vi ger dig en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Utbildningen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler.

Vid en brand förändras situationen kritiskt på bara ett par minuter vilket innebär stora risker. För att skapa en effektiv utrymningsorganisation kan det behövas en eller flera utrymningsledare på varje våningsplan eller avdelning. Utrymningsledaren ansvarar för att samtliga medarbetare har lämnat avdelningen eller våningsplanet samt ansvarar för att avlämna rapport vid återsamlingsplatsen. För att utrymningsorganisationen ska fungera krävs det att utrymningsledarna har rätt utbildning och är trygga i sin roll.

Vem riktar sig kursen till?
Utbildningen riktar sig till personer som har en aktiv del i en utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

Kursmål: 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Förstå vikten av att ha en väl fungerande och inövad utrymningsorganisation.
  • Agera som utrymningsledare.

Kursfakta:
Kursen är en halvdagskurs om ca 3 timmar och ges i kundens lokaler. Hör av dig till oss för aktuella datum och upplägg så tar vi det därifrån.

Utrymningsövning

Rutiner, utbildning och regelbunden övning är nyckelord för att få en utrymningsorganisation att fungera. Behöver du hjälp att iscensätta en utrymning så ni får öva i skarpt läge? Hör av dig till oss så tar vi det därifrån.

Kursfakta:
Övningstillfället tar ca 1-2 timmar och sker i era lokaler. Om det finns behov att utveckla rutinerna efter övningen så hjälper vi till med det. Vi kan också tillhandahålla flera observatörer på plats. Övningen planeras och genomförs i samråd med verksamheten och intilliggande verksamheter som kan påverkas.

Kommande utbildningstillfällen

Här kan du se aktuella datum för kommande utbildningar inom brand och räddning.

Klicka här...

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här