Skip to main content

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Hur sker samordningen av brandskyddsarbetet på din arbetsplats? Finns tydliga rutiner och rollfördelningar eller är det kanske din uppgift att ta fram det? Med vår utbildning för systematisk brandskyddsarbete får du en god grund att bygga vidare på.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) behövs för att skydda ditt företags tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt och för att uppfylla lagen om skydd mot olyckor. Det systematiska brandskyddsarbetet innebär att verksamhetens brandrisker hanteras med förebyggande skyddsåtgärder. Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i det systematiska brandskyddsarbetet.

Vem riktar sig kursen till?
Personer som ska planera, leda eller följa upp brandskyddsarbetet. Det kan exempelvis vara chefer i linjeorganisationen eller personer som har samordningsansvar för brandskyddsarbetet.

Kursmål: 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
  • Planera, leda och följa upp brandskyddsarbetet.

Kursfakta:
Kursen är en dagskurs om ca 6 timmar och kan genomföras på olika orter, hos oss, er eller digitalt. Hör av dig till oss för aktuella datum och upplägg så tar vi det därifrån.

Utbildningstillfällen

Här kan du se aktuella utbildningstillfällen och boka en av våra populära utbildningar inom brandsäkerhet.

Klicka här

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här