Skip to main content

Heta arbeten

Ordning och strikta säkerhetsrutiner förebygger skador och olyckor som annars lätt kan uppstå vid heta arbeten. Vår utbildning ger dig det certifikat som du behöver för att utföra heta arbeten, utfärda tillstånd eller verka som brandvakt.

Tillfälliga brandfarliga heta arbeten orsakar årligen brandskador för hundratals miljoner kronor. Att förhindra dessa skador kräver oftast inga avancerade brandskyddsåtgärder, snarare utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner. Alla inblandade har ett ansvar att förhindra att brand uppstår och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den som utfärdar tillstånd, utför heta arbeten eller verkar som brandvakt ska kunna uppvisa certifikat. Kursen är utformad enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter för heta arbeten.

Vem riktar sig kursen till?
Anställda och entreprenörer som själva utför heta arbeten eller som ska vara brandvakter. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av heta arbeten

Kursmål: 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.
  • Ansvara för, bevaka och utföra heta arbeten i hela norden.

Kursfakta:
Kursen är en heldagskurs om ca 6-8 timmar och kan ges på olika orter, hos oss eller hos er som kund samt digitalt beroende på vad som passar dig bäst. Hör av dig till oss för aktuella datum och upplägg så tar vi det därifrån.

Godkänd deltagare erhåller certifikat som är giltigt i fem år. 

Utbildningstillfällen

Här kan du se aktuella utbildningstillfällen och boka en av våra populära utbildningar inom brandsäkerhet.

Klicka här

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här