Skip to main content

Föreståndare brandfarlig vara

Hantering av brandfarlig vara ska utföras enligt tydliga rutiner för att minimera risker för skador och oavsiktlig brand. Boka in dig på vår utbildning för föreståndare brandfarlig vara för att säkerställa att du har rätt kunskaper för din verksamhet.

Felaktig hantering av brandfarlig vara utgör en stor risk för explosion eller oavsiktlig uppkomst av brand. För att minska risken med brandfarlig vara krävs kunskap om hanteringen. Utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor kan man utläsa vilka krav som ställs på verksamhetsutövare för att riskerna ska minimeras. Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare. Den här utbildningen ger föreståndaren god kunskap om brandfarliga varor i mindre omfattning och de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.

Vem riktar sig kursen till?
Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning.

Kursmål: 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Förstå gällande lagstiftning och bestämmelser.
  • Förstå föreståndarens ansvar och befogenheter.
  • Känna till riskerna med brandfarliga varor.
  • Ha kännedom om förebyggande skyddsåtgärder.
  • Ha kännedom om åtgärder vid utflöde och andra olyckor.

Kursfakta:
Kursen är en dagskurs om ca 6 timmar och kan genomföras på olika orter, hos oss, er eller digitalt. Hör av dig till oss för aktuella datum och upplägg så tar vi det därifrån.

Utbildningstillfällen

Här kan du se aktuella utbildningstillfällen och boka en av våra populära utbildningar inom brandsäkerhet.

Klicka här

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här