Skip to main content

Brandskyddsutbildning (Komplett)

Utbildning i brandskydd är en värdefull investering. Alla på arbetsplatsen är ansvariga för att arbeta förebyggande och att agera om något inträffar. När alla i ditt team är vakna på risker kan du undvika kostsamma skador och olyckor.

Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Samtidigt dör ungefär 100 personer varje år i bränder. Med en komplett brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder på i teori och praktik. Utbildningen ger deltagarna kunskap om hur de ska agera så att skadan begränsas genom en första insats. Kursdeltagarna får även öva sina färdigheter i ett praktiskt moment.

En brandskyddsutbildning krävs för att er verksamhet ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

Vem riktar sig kursen till?
En komplett brandskyddsutbildning vänder sig till alla och utbildningen anpassas efter ditt företags förutsättningar. Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Kursmål:

  • Efter genomförd utbildning ska du som deltagare kunna:
  • Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
  • Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt förstå det individuella ansvaret.
  • Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med brandgaser i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.
  • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
  • Förstå hur man ska agera vid en brand.
  • Släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.

Kursfakta:
Kursen är en halvdagskurs om ca 3.5 timmar och kan ges på olika orter, hos oss eller hos er som kund samt digitalt (dock ej den praktiska delen) beroende på vad som passar er bäst. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här