Skip to main content

Brandskyddsansvarig (fördjupning)

Den här utbildningen ger dig kännedom om lagar och regelverk samt kunskap om hur du arbetar systematiskt med verksamhetens brandskydd för att minimera risker och för att rädda värden om en brand uppstår.

Utbildningen brandskyddsansvarig fördjupning riktar sig till dig som ansvarar för brandskyddsarbetet på ett litet eller medelstort företag där verksamheten anses inte ha en komplicerad riskbild. Utbildningen tar sin utgångspunkt i systematiskt brandskyddsarbete med förebyggande brandskydd och åtgärder i händelse av brand. Efter utbildningen kan du bland annat agera som föreståndare för brandfarlig vara, anläggningsskötare för brandlarm samt tillståndsgivare för Brandfarliga arbeten.

Vem riktar sig kursen till?
Utbildningen riktar sig till personer med en befattning där brandskyddsansvarig är en tillika uppgift, exempelvis EHS manager, fastighetsansvarig, underhållsansvarig, teknisk chef eller säkerhetschef.

Kursmål: 

  • Fördjupad kunskap om brands villkor och brandförloppet
  • Lagstiftning, föreskrifter, praxis och standards
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Automatiska brand- och utrymningslarm samt sprinkler
  • Risk- och krishantering
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Föreståndarutbildning brandfarlig vara
  • Brandfarliga arbeten-certifikat och försäkringsregler

Kursfakta:
Kursen genomförs under fyra dagar och kan delvis ges på olika orter, hos oss eller hos er som kund beroende på vad som passar er bäst. 

Kommande utbildningstillfällen

Här kan du se aktuella datum för kommande utbildningar inom brand och räddning.

Klicka här...

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här