Skip to main content

Skyddsvakt

Securitas skyddsvakter bevakar anläggningar som är av särskild vikt för samhället och där risk föreligger för till exempel spioneri, sabotage eller terrorism. Här nedan kan du läsa mer om hur våra skyddsvakter kan skydda din verksamhet.

Intresserad? Mejla oss!

Skydd för samhällets viktigaste anläggningar

Skyddsvaktens uppdrag är att bevaka kvalificerade skyddsobjekt såsom kärnkraftverk, Försvarsmaktens objekt, flygplatser eller annan verksamhet som är viktig för landets försörjning. Ett arbete som kräver både kompetens och ett högt yrkesetiskt medvetande och agerande.

En skyddsvakt från Securitas är i grunden en erfaren bevakningsperson som både praktiskt och teoretiskt visat sig vara lämplig för uppgiften. Förmågan att vara representativ kombineras med en känsla för service utan att göra avkall på säkerheten.

En ISO 9001:2015 certifierad tjänst

Skyddsvaktens befogenheter regleras i Skyddslag (2010:305). Skyddsvakt via Securitas är en ISO 9001:2015 certifierad tjänst som bland annat innebär avvikelserapportering och inspektioner, vilket ger en ständig inblick i tjänstens kvalitet.

I tjänsten ingår även regelbundna möten med kunden för kontinuerlig uppdatering av förändringar på skyddsobjektet. Objektet kan kompletteras med ytterligare tjänster från Securitas som utredningar, transportskydd och bevakning av hotade personer.

Vad innebär bevakning med skyddsvakt?

 • Tillträdesskydd.
 • Hantering av nycklar och lås.
 • Besökshantering (reception).
 • Fordonskontroll.
 • Säkerhetskontroll vid inpassering.
 • Kameraövervakning och grindstyrning.
 • Larmövervakning och åtgärd.
 • Bevakningsronder.
 • Allmänna serviceuppgifter.
 • Brand- och katastrofinsatser.
 • Hundbevakning.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.