Skip to main content

Sökhundar

Hos oss arbetar även fyrfotade medarbetare med både öra och nos för detaljer. Explosive Detection Dogs (EDD) och Narcotic Detection Dogs (NDD) är professionellt utbildade sökhundar som kan söka av stora områden med stor tidseffektivitet.

Sökhundar för explosiva ämnen (EDD)
Explosive Detection Dogs (EDD) är ett effektivt komplement till din ordinarie säkerhetslösning. Våra EDD-hundar kan söka efter sprängämnen och hitta odetonerade sprängladdningar i till exempel byggnader, fordon, aktiva byggarbeten eller runt utsatta personer. Hundarna kan även underlätta flödet vid in- och utpassering som ett komplement till manuellt sök. I områden där sprängningar sker kan våra EDD-hundar säkra arbetsplatsen genom att upptäcka odetonerade sprängladdningar som ligger kvar på området.

Sökhundar för narkotiska preparat (NDD)
Securitas kan i en sidoverksamhet skilt från vår auktorisation och under speciella omständigheter, erbjuda sökhundar för narkotiska preparat.

Narcotic Detection Dogs (NDD) är professionellt utbildade och testade för att hitta de vanligaste drogerna. Med sitt välutvecklade luktsinne genomsöker våra sökhundar effektivt platser och byggnader efter narkotiska ämnen och preparat.

Våra sökhundsekipage används för att hitta narkotiska ämnen och preparat i till exempel skolor, speciella boenden och arbetsplatser. Vi kan erbjuda genomsök i lokaler och områden som du förfogar över, då myndigheterna ansvarar för offentliga platser.

Kontakta oss