Skip to main content

Hamn- och sjöfartskontrollant

Vi hjälper dig att uppfylla alla krav och åtagande enligt ISPS-koden med säkerhetskontroller utförda av vår specialutbildade och förordnade personal. Här nedan kan du läsa mer om hur våra kontrollanter kan säkra din verksamhet.

Intresserad? Mejla oss!

Specialutbildade väktare

Regelbunden kontroll av allt som förs in på ISPS-området ska ske enligt krav från myndigheter och lagen om sjöfartsskydd.

Våra hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter är specialutbildade väktare enligt FAP 699-1. De är även förordnade av länsstyrelsen för kontroll av bland annat personal och passagerare samt bagage och gods som ska tas in på hamnområdet eller ombord på fartyg (passagerarkryssningar).

Kontrollanterna jobbar under polismans ledning med behörighet att kontrollera:

 • Passagerare.
 • Bagage.
 • Gods.
 • Last.
 • Fordon.
 • Hamnens egen personal.
 • Fartygsbesättningar.
 • Kryssningsanlöp.
 • Inpassering till ISPS-område.

Vi kontrollerar att inga vapen, sprängämnen, radioaktiva preparat eller andra tillhyggen tas in på området eller ombord på fartyget.

Kontrollerna anpassas efter din verksamhet

Vi utgår från din hamnanläggning, verksamhet och frekvens av fartygsanlöp när vi sätter en plan för antal kontroller per år. Självklart kan vi även erbjuda stickprovskontroller på avrop eller vid oregelbundna tider.

När du tecknar ett avtal med våra fasta eller mobila team innebär det att hamnanläggningen lever upp till kraven mot myndigheterna. Våra dokumenterade kontroller visar Transportstyrelsens inspektörer att dessa sker regelbundet.

Securitas är ett tryggt val:

 • Vi utför vårt uppdrag i enlighet med ISPS-koden i samtliga tre skyddsnivåer.
 • Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av sjöfartsskydd både i Sverige och internationellt.
 • Vi erbjuder alla slags säkerhetstjänster som du kan behöva i en hamnanläggning med såväl tekniska lösningar och personella tjänster som utbildning, övningar och säkerhetsrådgivning.
 • Vi skräddarsyr säkerhetslösningen utifrån din hamnanläggnings behov.
 • Vi är ett stort säkerhetsföretag med god geografisk spridning och kan snabbt vara på plats eller utöka din säkerhet om det skulle uppstå behov för det.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.