Skip to main content

Flygplatskontrollant

Säkerhetskraven på en flygplats är höga och ställer särskilda krav på säkerhetspersonalen. Securitas flygplatskontrollanter har den kompetens och erfarenhet som krävs för en trygg och säker flygplatsmiljö.

Intresserad? Mejla oss!

Vi skapar en säker flygplatsmiljö

Securitas flygplatskontrollanter utför säkerhetskontroll enligt lagen om luftfartsskydd. Deras uppgift är att förhindra att föremål som kan skada civil luftfart medförs ombord på luftfartyg. Våra flygplatskontrollanter förordnas och arbetar direkt under polisens ledning.

Dagligen möter Securitas flygplatskontrollanter passagerare och personal i en miljö med högt tempo, unika situationer och stränga säkerhetskrav. Detta ställer höga krav på vårt säkerhetstänk, stresstålighet och vår förmåga att hitta gynnsamma lösningar - utan att påverka säkerhetsnivån.

Lagstöd:

  • Lagen om luftfartsskydd (2004:1100).
  • Transportstyrelsens föreskrifter.

Vad gör en flygplatskontrollant?

  • Kontroll av passagerare, personal och de föremål de bär med sig med hjälp av röntgenmaskin, metalldetektorbågar och handmetalldetektorer.
  • Förhindrar att farliga och förbjudna föremål förs med ombord.
  • Bevakning av behörighetsområde.
  • Har kunskap om hot mot civil luftfart till exempel aktuell hotbild, terrorism, gärningsmannaprofiler, vapen och spränganordningar.
  • Funktionstest av utrustning.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.