Skip to main content

Riskanalys av din verksamhet

Oavsett om din verksamhet behöver hjälp med enskilda delar eller hela säkerhetsarbetet så har vi moderna lösningar och kompetent personal, redo att hjälpa dig.

Rätt skydd på rätt plats

Effektiv riskhantering handlar om att säkerställa rätt skydd på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig att se över säkerhetsarbetet och har både kompetensen och verktygen som behövs för att möta de risker du och din verksamhet står inför. Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om våra riskanalyser.

Säkerhetssamordnare

Med en säkerhetssamordnare från Securitas får du ett systematiskt säkerhetsarbete byggt på analys och uppföljning. De kan bistå med löpande riskanalyser, förslag och implementering av förbättringsåtgärder, hantering av incidenter och ansvara över det dagliga säkerhetsarbetet.

Fristående riskanalyser och konsulttjänster

För att kunna erbjuda de bästa möjliga säkerhetslösningarna för dig och din verksamhet, gör vi först en riksinventering och riskanalys tillsammans med dig. Vi erbjuder sedan kontinuerlig säkerhetskonsultation, detta för att säkerställa att ni även på sikt har rätt nivå på er säkerhetslösning.

Via våra konsulttjänster erbjuder vi bland annat riskanalyser, debugging (skydd mot avlyssning), bakgrundskontroller, projektledning vid säkerhetsupphandlingar och säkerhets- och riskutbildningar.

Personsäkerhet

Ibland är hotbilden riktad mot enskilda eller några få individer. Våra konsulter utför en risk- och hotanalys, för att sedan skapa riskförebyggande och åtgärdande rutiner tillsammans med dig.

Vi tittar även på hur den närmaste framtiden kan komma att förändras och planerar säkerheten utifrån det - allt för att säkerställa att skyddspersonen har fortsatt rätt skydd. Vår personskyddsavdelning kan tillhandahålla kvalificerat skydd över hela landet.

Pinkerton

Via vårt dotterbolag Pinkerton kan vi erbjuda högkvalificerade konsulttjänster inom till exempel krishantering, omvärldsbevakning, informationssäkerhet, upprättande av säkerhetsorganisation eller säkerhetsskydd.

Gratis riskanalys för ditt småföretag

Att säkra en verksamhet och samtidigt driva företag kan verka komplicerat. Vi gör det enkelt för dig genom att skräddarsy den bästa tänkbara säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Ta första steget med gratis rådgivning från en av våra experter.

Småföretag

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.