Skip to main content

Riskanalys av din verksamhet

Effektiv riskhantering handlar om att säkerställa rätt skydd på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig att se över säkerhetsarbetet och har både kompetens och de verktyg som behövs för att möta de risker du och din verksamhet behöver hjälp med.

Oavsett om din verksamhet behöver hjälp med enskilda delar eller hela säkerhetsarbetet så har vi moderna lösningar och kompetent personal, redo att hjälpa dig.

Säkerhetssamordnare
En säkerhetsamordnare kan bistå med löpande riskanalyser, föreslå åtgärdsförbättringar och implementering av åtgärder, hantering av händelser och incidenter och ansvara för det dagliga säkerhetsarbetet.  Genom att anlita en säkerhetssamordnare från Securitas får ni ett systematiskt säkerhetsarbete som bygger på analys och uppföljning.

Fristående riskanalyser och konsulttjänster
För att kunna erbjuda dig de bästa möjliga säkerhetslösningarna utifrån er verksamhet gör vi först en riksinventering och riskanalys tillsammans med dig. Därefter erbjuder vi er kontinuerlig säkerhetskonsultation för att säkerställa att ni har rätt nivå på er säkerhetslösning oavsett om ert behov förändras på sikt.

Inom ramen för våra konsulttjänster erbjuder vi bland annat riskanalyser, debugging (skydd mot avlyssning), bakgrundskontroller, projektledning vid säkerhetsupphandlingar och säkerhets- och riskutbildningar.

Personsäkerhet
Ibland är hotbilden riktad mot en enskild individ eller några få personer. För att få en bild av situationen utför våra konsulter en risk- och hotanalys för att tillsammans lägga upp rutiner för hur vi kan arbeta med att förebygga eller åtgärda riskerna. Vi tittar på hur den närmaste framtiden kan komma att förändras och planerar säkerheten utifrån det för att säkerställa att skyddspersonen fortsatt har rätt skydd. Vår personskyddsavdelning kan tillhandahålla kvalificerat skydd över hela landet.

Pinkterton
Vid behov av högkvalificerade konsulttjänster inom till exempel krishantering, omvärldsbevakning, informationssäkerhet, upprättande av säkerhetsorganisation eller säkerhetsskydd kan vi erbjuda detta genom vårt dotterbolag Pinkterton.

Kontakta oss

Hittar du inte vad du söker eller har du en fråga om riskanalys? Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Vad undrar du?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här