Skip to main content

MySecuritas Risk Prediction

Risk Prediction är ett riskprognosverktyg som med hjälp av AI (artificiell intelligens) och med 80% träffsäkerhet genererar dynamiska riskprognoser i ditt område. I appen får du enkelt en överblick av risknivån för dina objekt, så att du kan agera proaktivt och minimera risken att bli drabbad av inbrott och andra händelser.

Förutse framtida händelser

Tack vare Securitas närmare 10 000 medarbetare, som dygnet runt besöker mer än 40 000 objekt, utgör våra väktarrapporter en gedigen grundkälla över vad och var olika typer av händelser inträffat. Med Risk Prediction använder vi den datan och möjliggör proaktiv planering av era säkerhetsåtgärder så den har störst möjlig effekt.

Genom att kombinera våra väktarrapporter med externa datakällor, såsom samhällsinformation och geografi, kan vi med hjälp av algoritmer förutse var och när sannolikheten för framtida händelser är som störst. Risken för att en händelse ska inträffa indikeras av en risknivå på en skala mellan 1-5. Risknivån utvärderas med hjälp av en stor mängd data, bland annat: tidigare händelser, tid på dygnet, geografisk- och samhällsdata, samt högtider och säsong.

MySecuritas Risk Prediction erbjuder lösningar för organisationer av alla storlekar och hjälper dig svara på frågor som:

Vilka risker och objekt bör jag fokusera på?

Här hjälper vi dig att förstå vilka av dina objekt som är mest utsatta, vad dem kan drabbas av och sannolikheten för att något skulle inträffa är.

Vad är mitt objekts styrkor och var bör jag fokusera säkerhetsarbetet?

Här kan vi jämföra dina objekt med liknande kunder men också uppskatta vad som är normalt och förväntat för just din typ av verksamhet.

När kommer mina objekt drabbas?

Med hjälp av vår data kan vi med 80% säkerhet se när risken är som störst men också lägga upp en träffsäker prognos upp till 12 månader framåt. Detta ger dig en unik möjlighet att förstärka säkerhetsarbetet vid utsatta tidpunkter.

Hur ska jag undvika att bli drabbad?

Du kan också få skräddarsydda rekommendationer av Securitas för att förebygga risker, och när dessa bör användas för bästa effektivitet.

Big data och AI kan förutse brott

Hör Securitas Viking Johansson tala om hur Big data och AI ger möjlighet att förutse brott.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.