Skip to main content

PRM-tjänster

Securitas kan med sin rikstäckande närvaro erbjuda välutbildad personal för PRM-tjänster på flygplatser av alla storlekar.

PRM är en flygterm för passagerare med rörelsehinder eller som av andra skäl behöver hjälp på flygplatsen. Utifrån resenärens behov assisterar Securitas personal med till exempel ledsagning på flygplatsen och hjälp vid ombord- och avstigning.

Tjänsten utförs av våra säkerhetskontrollanter som har fått en särskild utbildning för att på rätt sätt kunna hjälpa personer med olika slags rörelsehinder och funktionsnedsättningar.

Det krävs kunskap och träning för att utföra uppdraget säkert och effektivt med hög servicekänsla.Lika viktigt är förståelse för passagerarens upplevelse i en utsatt och inte alltid bekväm situation.

För att säkerställa att Securitas kan utföra och leva upp till dessa krav. Utbildas samtlig personal som utför PRM-uppdrag fortlöpande i både grundläggande EU-direktiv, service, ergonomi samt i bemötande.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.