Skip to main content

Övervakning, patrullering och tillträdeskontroll

Stoppa brottet innan det händer genom att låta Securitas säkerhetspersonal utföra övervakning, patrullering och tillträdeskontroll på din flygplats.

Securitas kan erbjuda säkerhetspersonal som utför övervakning, patrullering och andra fysiska kontroller som ska vidtas på flygplatser och angränsande områden som allmänheten har tillträde till.  

Genom att arbeta förebyggande blir det möjligt att upptäcka och stoppa personer som uppträder misstänkt samt upptäcka sårbarheter som skulle kunna utnyttjas för att begå olagliga handlingar.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.