Skip to main content

Ledningscentralsoperatör

Securitas ledningsoperatörer är vana att fatta snabba beslut baserade på i förväg fastställda riktlinjer som tagits fram i överenskommelse med kunden.

Flygplatsens ledningscentralsoperatörer jobbar som spindeln i nätet. De tar emot inkommande larm och samtal och säkerställer att rätt åtgärd sätts in utan fördröjning. Framför allt fungerar de som ett stort stöd för våra skyddsvakter och annan säkerhetspersonal i yttre tjänst.

Operatörerna har en samordnade roll med mycket stort ansvar då de bland annat utöver övervakning hanterar även felanmälningar, beställningar av uppdrag och sköter dokumentation och rapportering.

Som ledningsoperatör jobbar man mycket självständigt men med en nära kontakt med kollegor som med kund.

All personal som jobbar i ledningscentral har utbildning i övervakning, patrullering och tillträdeskontroll.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.