Skip to main content

Flygplatsbrandman

Securitas flygplatsbrandmän jobbar antingen som flygplatsbrandman eller i en kombinationstjänst som säkerhetskontrollant med brandmannakompetens.

Flygplatsbrandmän ingår i flygplatsens brandstyrka med uppgift att agera och rycka ut till flygrelaterade händelser samt händelser som är att hänföra till kommunal räddningstjänst enligt Lagen om Skydd mot Olyckor.

Flygplatsbrandmäns arbetsuppgifter består av:

  • Rycka ut till olika larmuppdrag inom flygplatsområdet.
  • Utföra kontroller i det systematiska brandskyddsarbetet.
  • Vara delaktig i övningar inom rökdykning, sjukvård, vattenlivräddning samt materialkännedom.

För att jobba som flygplatsbrandman behövs en säkerhetsprövning genomföras då tjänsterna är säkerhetsklassade, samt ett godkännande av Transportstyrelsen för arbete på flygplatser.

Flygplatsbrandmännen genomgår även fortlöpande hälsokontroller och olika fysiska övningar så som rullbandstest och rökdykning för att hela tiden säkerställa de högt ställda fysiska kraven som finns för tjänsten som flygplatsbrandman.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.