Skip to main content

Skyddsrum

Har du något av Sveriges 65 000 skyddsrum i din fastighet? Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för underhållet av skyddsrum i din fastighet. Securitas hjälper dig att möta lagens krav genom inventering, bedömning och underhåll av ditt skyddsrum.

Securitas hjälper dig att underhålla ditt skyddsrum

Enligt Lag om skyddsrum SFS 2006:545 är du som äger en byggnad eller annan anläggning med ett skyddsrum skyldig att årligen underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till.

Skyddsrum finns till för att i händelse av krig skydda vår befolkning. Denna typ av utrymme är ofta en del av en annan byggnad och har förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot omfattande yttre påverkan. Skyddsrummet har även ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm.

Bristande underhåll av ett skyddsrum kan få förödande konsekvenser när utrymmet väl behövs. Du som fastighetsägare är ansvarig för att vidta de åtgärder som behövs för att förbättra och bevara utrymmets skyddsförmåga.

Vi erbjuder inventering, bedömning och underhåll av skyddsrum

Inventering
  • Vi går igenom fastighet och skyddsrumsregister.
  • Sammanställd lista på era skyddsrum.
Bedömning
  • Utförs en gång med platsbesök.
  • Utförs och rapporteras enligt checklista med bilder.
Underhåll
  • Utförs årligen enligt checklista med platsbesök.
  • Rapporteras digitalt.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.