Skip to main content

Inledande insatser

IVPRA, IVPR samt IVPA.

Inledande insatser är samlingsnamnet för Securitas tre tjänster IVPRA samt IVPR och IVPA. Här kan du läsa mer om vad som skiljer dem åt och vilken tjänst som lämpar dig och ditt företag bäst.

Securitas säkerhetspersonal arbetar dygnet runt i hela Sverige. Dagligen bevakas stora geografiska områden och våra medarbetare kan ibland vara först på en plats där en olycka inträffat.

Med Securitas tjänster inom Inledande insats har våra medarbetare en utökad kunskap. inom brandsläckning, första hjälpen och livräddning vilket är ett starkt komplement när en olycka uppstår. Något som kan vara ett avgörande stöd för exempelvis kommuner och företag som vill ha ett ökat skydd för människor som vistas i dess närområden. 

Inledande insatser

Inledande insatser är den övergripande benämningen för att beskriva tjänsterna IVPRA, IVPR samt IVPA.

Uppdraget är att avge lägesrapport, utföra åtgärd för att eliminera, fördröja eller begränsa olycksförloppet tills ambulans eller räddningstjänst ankommer samt genomföra en överlämning. Efter utbildning skall Securitas personal beroende på tjänst kunna bemöta uppdrag i samhället som är att anses som räddningstjänst vilket innebär sjukvårdslarm, bränder och trafikolyckor.

Securitas personal är i dessa tjänster att anses som Semiprofessionell aktör och avsedd att kunna jobba effektivt under ca 10 minuter fram till dess att de som äger olyckan enligt lag ankommer platsen och påbörjar att leda olycksplatsarbetet.

IVPRA

IVPRA, förkortning för, I Väntan På Räddningstjänst och Ambulans är en tjänst som riktar sig mot uppdrag som är att anses som räddningstjänst i händelser som berör både brand sjukvårdslarm och trafikolyckor. Securitas personal är utbildade för att genomföra insatser inom samtliga områden och är utbildade för att värna om de drabbades säkerhet och sin egen arbetsmiljö.  

Denna tjänst utförs idag åt kommuner och större företagsområden och utöver bevakningsuppdraget medför tjänsten ett mervärde för de individer som behöver hjälp om en olycka skulle uppstå. Ytterligare en effekt är att värden på investeringar snabbare hinner räddas om en olycka skulle inträffa.

IVPRA är ett varumärkesskyddat begrepp och ägs utav Securitas Sverige AB inom utrustning, tjänster samt utbildning.

IVPR

IVPR, förkortning för, I Väntan På Räddningstjänst är ett vedertaget begrepp likväl en tjänst i Securitas erbjudande. IVPR riktar sig mot uppdrag som är att anses som räddningstjänst vid händelser som berör brand. Kommuner och dess Räddningstjänst har då en beräknad förmåga som rör sig i samhällets alla delar under stor del av dygnet och kan när tillfället ges ingripa och agera mot bränder när de fortfarande är av mindre omfattning till dess att ytterligare resurser anländer.

Securitas personal erhåller dessa kunskaper och tränar regelbundet i agerande mot brand och de risker det medför och kompletterar därmed kedjan av resurser som kan stävja en brand och dess katastrofala effekter på egendom, värden och människors liv.

IVPA

IVPA, förkortning för, I Väntan På Ambulans är är ett vedertaget begrepp likväl en tjänst i Securitas erbjudande. IVPA går ut på att vidta första hjälpen-åtgärder i väntan på ambulans som berör sjukvård.

Securitas personal är därmed en trygg resurs som kan bidra vid sjukdomsfall, allt från mindre sårskador till hjärtstopp, och utför dagligen livräddande insatser på företagsområden såväl som i publika miljöer. 

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om IVPR, IVPRA eller IVPA? Hör av dig till oss i kontaktformuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här