Skip to main content

Brandskydd

För att motverka brand och minimera skador om det brinner är ett välfungerande brandskydd avgörande. Här kan du läsa mer om våra brandskydd och hur du kan skydda företagets tillgångar med ett systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskydd

Vi erbjuder brandskydd bestående av flera förebyggande skyddsåtgärder som förhindrar att en brand uppstår, men som också begränsar konsekvenserna om det mot förmodan skulle ske. För att säkerställa att brandskyddet fungerar behöver drift och underhåll genomföras kontinuerligt, detta är även ett krav för att uppfylla lagen om skydd mot olyckor.

Securitas har mångårig erfarenhet för drift och underhåll av brandskydd och kan erbjuda alla delar från rådgivning, underhåll, brandskyddsprodukter och systematiskt brandskyddsarbete. Vi utför även årligt underhåll på handbrandsläckare och inomhusbrandposter enligt SS 3656 och SS-EN-671, samt månads- och kvartalsprov på brand- och utrymningslarm enligt SBF 110.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är nödvändigt för att skydda företagets tillgångar. SBA ger ett kostnadseffektivt skydd men är även ett krav för att uppfylla Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det innebär att brandriskerna hanteras med skyddsåtgärder på ett balanserat sätt. Vi ger dig rådgivning och aktivt stöd i uppbyggandet och vid förbättring av din verksamhets systematiska brandskyddsarbete. Bland annat bygger vi upp och utbildar din brandskyddsorganisation samt sammanställer all nödvändig dokumentation.

Integrerat brandskydd i säkerhetslösningen

Vi skräddarsyr alltid våra säkerhetslösningar efter dina behov och kan interagera dessa med ditt brandskydd för att du ska vara så trygg som möjligt.

För större industrier, sjukhus eller liknande verksamheter levererar vi en komplett säkerhetslösning där till exempel omfattande industribrandkår, systematiskt brandskyddsarbete och utbildningar kan ingå. En smidig helhetslösning där brandskyddsarbetet integrerar med våra väktare.

Automatiska Brandlarm

Ett automatiskt brandlarm utgör en viktig funktion i en byggnad och i verksamhetens befintliga brandskydd. Automatiska brandlarm kan tidigt upptäcka en brand och därmed snabbt vidta åtgärder för att minimera skador.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.