Skip to main content

Bevakning

Securitas erbjuder bevakningstjänster inom alla branscher och innebär att våra väktare utför stationär eller rondbevakning av ett objekt. Här kan du läsa mer om några av de vanligaste bevakningstjänsterna vi erbjuder.

Ronderande bevakning
Ronderande bevakning, eller rond som vi kallar det, är en av våra mest populära tjänster och innebär mobila bevakningstjänster hos kunden. Tjänsten är ett mycket kostnadseffektivt alternativ då du som kund endast betalar för den tid du behöver av oss och delar kostnaden med andra kunder inom samma geografiska område. Med rondering undviker du skador på ex. fastighet samtidigt som du säkerställer att fastighetens fönster och dörrar är stängda, låsta och tillkopplade. Under ronden kontrollerar vi exempelvis dörrar, fönster och utrymningsvägar, till- eller frånslag av inbrottslarm samt behörighetskontroll av personal, besökare och bilar på området. Väktaren rapporterar kontinuerligt sitt arbete och ger därför dig en god översikt över åtgärder och iakttagelser under ronden.

Områdesbevakning
Ibland är det ett geografiskt område som behöver tillsyn. Securitas erbjuder därmed områdesbevakning som är en trygghetsskapande lösning som både förebygger brott och ökar tryggheten i området. Områdesbevakning innebär att bilburna väktare cirkulerar i området för att iaktta och rapportera vid eventuella händelser. Då väktaren hela tiden befinner sig i området får du som kund kontinuerliga lägesanalyser och där vi alltid kan upprätta snabba inställelsetider vid eventuella larm.

Stationär bevakning
Stationär bevakning rekommenderar vi till dig som har en verksamhet som kräver att våra väktare alltid finns tillgängliga på plats. Vi anpassar alltid uppdraget efter din verksamhets säkerhetsbehov och kan ibland även inkludera larm- och kameraövervakning, utryckning och servicetjänster så som låsning, kontroll vid in- och utpassering, receptionstjänster, grindbemanning, rondering, parkering och fastighetsjour.

MySecuritas

Med digitala verktyg, bygger vi nu steg för steg, den portal du behöver för att få en fullständig översikt över säkerheten hos ditt företag. My Securitas är verktyget som förenklar din vardag och där du kan se dina tjänster och rapporter på ett och samma ställe, direkt i mobilen.

Läs mer

Vill du beställa bevakning?

Här kan du höra av dig om du vill ha mer information eller beställa bevakning. Beskriv ditt ärende så återkommer vi till dig och hjälper dig vidare att ta fram den bästa lösningen för din verksamhet.

Jag vill veta mer om bevakning

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här