brandutbildningsinstruktorer med brandslackare

Brandskyddsutbildning, grund

Utbildning i brandskydd är en värdefull investering. Alla på arbetsplatsen är ansvariga för att arbeta förebyggande och att agera om något inträffar. När alla i ditt team är vakna på risker kan du undvika kostsamma skador och olyckor.

Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Den totala kostnaden uppgår till 4,5 miljarder kronor. Samtidigt dör ungefär 100 personer varje år i bränder. Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder. Utbildningen ger deltagarna kunskap om hur de ska agera för att förhindra en brand så att skadan begränsas genom en första insats. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

Målgrupp för brandskyddsutbildning grund

En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla och utbildningen kan anpassas efter ditt företags förutsättningar. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Kursmål för brandskyddsutbildning grund

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare kunna:

  • Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.
  • Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt förstå det individuella ansvaret.
  • Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med brandgaser i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.
  • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
  • Förstå hur man ska agera vid en brand.
  • Släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.

Kursfakta för brandskyddsutbildning grund

Tidsåtgång: cirka 3,5 timmar
Max antal deltagare: 20 personer

Du hittar mer information om utbildningen i bifogat produktblad.

Kundanpassad utbildning för brandskyddsutbildning grund

Kursen kan anpassas efter specifik målgrupp till exempel företag, industri eller vårdanläggningar. Vid kundanpassad utbildning genomför vår instruktör och brandskyddsansvarig hos dig först en SBA-rond i dina lokaler. Genomgång sker av byggnad, verksamhet, risker, utrymningsvägar och rutiner. Utbildningen anpassas därefter till byggnaden, verksamheten och personalens uppgifter.

Kontakta oss för frågor om utbildningar inom brandsäkerhet

Du når oss på telefon 010-470 10 00 eller via mejl till brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.
Denna utbildning kan också genomföras på distans.

 

Läs mer om vår brandskyddsutbildning