Skip to main content

Uppgradera säkerheten i din vårdlokal med de här nio tipsen

Säkerhet och trygghet är a och o på en vårdinrättning. Med mycket okänt folk i rörelse blir kraven på tydliga rutiner än viktigare. Genom att uppgradera säkerhetslösningar och utbilda er personal i brandteknik kommer ni säkerställa en tryggare arbetsplats åt såväl personal som patienter. Här är 9 tips för hur ni kan uppgradera er säkerhet.

Säkerhet och sjukvård är två ord som går hand i hand. Dagligen kommer det människor till olika inrättningar för att söka vård och därför är det av största vikt att skapa en miljö som känns både trygg och säker för personal såväl som för patienter. Med mycket okänt folk i rörelse är det viktigt att ha tydliga rutiner för hur personalen ska agera vid en brand, men det ska även var tydligt markerat hur besökarna och patienter ska uppträda. Säkerhet på olika vårdinrättningar handlar även om att tillhanda ge rätt verktyg till personalen att känna sig säkra även i situationer där de är ensamma med okända människor som kan vara emotionellt påverkade.

Skapa trygga zoner med ett passerkortsystem

Det är viktigt att ni inom vården ska få jobba ostört och att rätt personer har tillgång till rätt utrymmen. Genom ett passerkortssystem kan ni säkerställa att det endast är personalen som har åtkomst till era undersökningsrum och andra känsliga utrymmen och att ingen obehörig kan ta sig in. Om ett passerkort kommer på villovägar kan ni enkelt spärra kortet, i stället för att behöva byta ut samtliga lås som ni hade behövt med ett vanligt nyckelsystem. En annan fördel är att det alltid förs en logg om vem som öppnat vilka dörrar, vilket minskar risken för interna stölder. Du kommer även få en uppsyn över er byggnad, och vem som anländer och får.

Motverka riskerna med ensamarbete

Att arbeta inom vården kan ibland skapa utsatta situationer då den vårdanställda dagligen träffar en mängd okända patienter och oftast i ett slutet rum. Genom att bära ett bärbart trygghetslarm kan den ensamarbetande anställda känna sig trygg och veta att den bara är ett knapptryck ifrån vår larmcentral eller en väktare om en situation skulle eskalera. 

Larmknappar i receptionen

Det finns även larmknappar som med fördel kan placeras i receptionen. Ibland kan ni behöva neka någon vård, eller att det uppstår en argumentation när en patient ska lämna sjukhuset efter sin vistelse och personen inte är nöjd med kostnaden för besöket. Då är fasta larmknappar  lämpliga för ditt säkerhetssystem. 

Säkra er medicin med ett larmsystem

Den vanligaste stölden, och anledningen till att det blir inbrott på vårdcentraler eller andra vårdinrättningar, är för att obehöriga människor vill komma åt medicin eller annat läkemedel. Med hjälp av ett uppkopplat larmsystem kan vi snabbt bli varse om ett pågående inbrott och få ut rätt personal på plats för att avvärja situationen.  

Fördelar med ronderande väktare

Med mycket okända människor i omlopp kan det vara bra att hålla ett extra vaket öga - så att ni kan fokusera på att ge era patienter bästa möjliga vård. Som komplement till dina andra säkerhetslösningar vill vi därför rekommendera regelbunden väktarrondering där en väktare är närvarande för att kolla till lokalen och området. Med paketet Rond 365 kommer vi ut en gång om dagen på varierande tidpunkter för att försvåra för de som planerar ett inbrott.

Rutiner och utbildning för systematiskt brandskyddsarbete

Om en brand skulle uppstå ansvarar du inte bara för att få ut din personal i säkerhet, du ansvarar även för alla patienter. För ett vanligt företag är det lättare att utbilda sin personal i systematiskt brandskyddsarbete, men för en vård- eller hälsoinrättning ställs helt andra krav då det hela tiden är nytt folk på plats. Rutiner och utbildningar inom brand, brandsläckarteknik och brandutrymningsledare blir därför extremt viktiga så att personalen känner till utrymningsplanerna och hur de ska agera om en brand inträffar.

Se över era brandsläckare

Olika bränder kräver olika brandsläckare. Därför ska det vara markerat på varje enskild brandsläckare vad den innehåller, och till vilken typ av brand den ska användas. Detta för att ni i personalen, eller någon patient, lätt ska hitta rätt. Visste du att brandsläckare ska finnas vart 25:e meter i er lokal och att de ska kontrolleras årligen? Genom att arbeta med Securitas kommer vi ut och ser över er utrustning och säkerställa att den är brukbar.

Har ni ändrat om i era lokaler?

Hur sjukvård utövas idag ser inte likadan ut som för 10, 5 eller 2 år sedan. Detta gör att rum görs om och teknik ersätts vilket påverkar hur ni utnyttjar era lokaler. I takt med att planlösningen ändras är den även viktigt att se till att alla utrymningspilar på golvet uppdateras och att de inte leder till en återvändsgränd eller en stängd dörr.

Detsamma gäller för era utrymningsplaner som ska finnas vid varje in- och utgång och som ska vara tydligt markerade med hjälp av skyltar på väggen.

Automatisk stängning av brandcellsdörrar

Det är okej att ha uppställda brandcellsdörrar, det viktiga är bara att de inte är blockerade eller att de förblir öppna även när en brand uppstår. Uppkopplade magnetlås gör att dörrarna stängs automatiskt när brandlarmet utlöser. Det är viktigt att göra kontroller för att säkerställa att detta fungerar som det ska, och vi på Securitas genomför tester kvartalsvis där vi går igenom och ser till att ert brandlarm, och alla dess funktioner, fungerar som de ska.

Vill du veta vilka säkerhetslösningar som passar dig?

Securitas hjälper dig med en första riskbedömning och hittar de säkerhetslösningar som passar din verksamhet. Vi har lång erfarenhet av anpassade säkerhetslösningar och hjälper dig med allt från att välja produkter och installera dem, till att utbilda din personal inom bland annat hotade situationer, brandsläckarteknik och brand.

Med Securitas som partner får du en enkel och trygg vardag så att du kan fokusera på att ta hand om era patienter. När du har bestämt dig så tar vi hand om resten, lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.