Skip to main content

Uppgradera säkerheten på din skola med dessa tips

Även efter skoldagens slut fortsätter det oftast att vara aktivitet på skolområdet, då nuvarande såväl gamla elever samlas där. Oftast för att samtala och fördriva tid, men rastlösheten kan tyvärr gå över till mindre hyss och vandalism mot er skolbyggnad. Med de här tipsen kan ni uppgradera säkerheten för att säkerställa en tryggare skolmiljö.

För en skola är det viktigt att erbjuda en miljö som känns trygg och lokaler som är utformade och utrustade för att underlätta elevernas lärande. Därför är det viktigt att era lokaler och er utrustning förblir intakta och inte utsätts för någon skadegörelse eller stöld. Datorer och läsplattor har blivit ett allt viktigare verktyg för eleverna, något som gjort att intresset för inbrott mot skolor har ökat. Skolor löper även generellt en större risk för vandalism och brand – något som kan motarbetas med rätt förutsättning. Här är våra bästa tips på hur ni kan uppgradera er befintliga säkerhet och skapa en tryggare skolmiljö.

Lås fast bänkar och bord

Skolgårdar har länge varit ett populärt tillhåll för nuvarande och gamla elever när skolklockan ringt för dagen. Att rastlösa elever uppfattar skolgården som en trevlig plats är givetvis positivt, men deras rastlöshet kan ibland övergå till att skapa mindre hyss och skadegörelse. Ni kan undvika att folk tar sig upp på era tak genom att låsa fast bänkar och bord så att de inte går att flytta mot husfasaden.

Lys upp er fasad

Tyvärr har skolbyggnader en historia av att utsättas för vandalism och skadegörelse och ofta sker detta under kvälls- och nattetid. Mycket av skadegörelsen består av klotter, men det kan även vara krossade rutor. Du kan se till att de ovälkomna gästerna inte kan gömma sig i mörkret genom att sätta belysning runt er fasad.

Få ett par av extra ögon runt ert område

Med hjälp av att sätta upp övervakningskameror på er skolgård och mot er fasad kan ni även avskräcka personer från eventuell skadegörelse. Om ni använder er av värmekameror kommer ni ha möjlighet att identifiera personer även på mörka platser. Skolor har oftast en central placering och om ni har en mörk skolgård kan detta vara en intressant plats för personer som vill utföra illegal försäljning. Värmekameror kommer se till att ni ser dem, även fast de tror att de gömmer sig i nattens mörker.

Utbilda er personal

Brand- och utrymningslarm är något som ni ska ha enligt lag. Men hur ser er nödlägeshantering ut vid utrymning? Utöver att få ut era elever och personal i säkerhet är det viktigt att ni i personalen kan agera med ledarskap och inge trygghet och lugn i en annars kaotisk situation. Securitas erbjuder evakueringsutbildningar som ger den kunskap som krävs för att med säkerhet och mod kunna leda en större grupp människor om en brand skulle inträffa. Det är rekommenderat att alla i personalen är utbildade i detta så att de kan ta ansvar för barnen om brandlarmet skulle gå av.

Vem gör vad vid ett brandlarm?

Generellt är skolor duktiga på att kontinuerligt öva brandutrymning. Men utöver att säkerställa att folk kommer ut i trygghet, hur ser er övriga plan ut vid en brand? Känner sig alla i personalen trygga med att hantera en brandsläckare? Om brandlarmet skulle gå är det viktigt att alla vet vad de ska göra. Om det är en mindre brand kan en brandsläckare räcka för att släcka elden. Vid en större brand är det oerhört viktigt att försöka strypa syretillförseln genom att till exempel stänga dörren till rummet. I en tätbebyggd ort tar det ungefär 10 minuter för räddningstjänsten att komma till platsen efter att ett larm kommit in. Under denna tid kan ni i personalen göra vad ni kan för att förhindra en större brand. Det gäller bara att ni vet vad som ska göras, och att ni har kunskapen till det. Vi kan hjälpa er med att göra en riskinventering över hur ert brandskydd ser ut och hur ni bör arbete med det framåt. Både gällande tekniskt brandskydd – och vilket material som ni saknar idag – men även när det kommer till kunskap och vilka utbildningar som din personal bör genomgå.

Få extra närvaro på kvällar

Arbetar era elever mycket med datorer och läsplattor? På senare år har digitala verktyg blivit allt mer förekommande på skolor, vilket gjort att intresset för inbrott har ökat. Säkerställ därför att ni alltid låser in er dyrbara utrustning om nätterna. Om ni känner att er skola är fortsatt utsatt för antingen inbrott, eller förberedelse till inbrott, rekommenderar vi ronderande bevakning. Rondering innebär att en väktare kommer ut och går igenom byggnaden och området för att se om det finns någon misstänksam aktivitet, eller om det finns spår av förberedelse för inbrott eller vandalism. Tidpunkten för väktarbesöken varierar för att försvåra planeringen av ett eventuellt inbrott. 

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner

Securitas hjälper dig med er säkerhet - från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. När verksamheten utvecklas hjälper vi dig att uppgradera dina säkerhetslösningar efter dina behov. På så sätt kan du känna dig trygg och fokusera på din verksamhet.

Vi skräddarsyr vårt erbjudande utifrån dina behov och kan vara en helhetsleverantör som tillhandahåller allt från installation till service och operatörstjänster. Du får en kontaktperson och en leverantör för hela projektet, enkelt och smidigt.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.