Skip to main content

Guide: Säkra ditt obemannade gym med dessa tre tips

Har du och din personal stor kunskap inom idrott och hälsa, men känner att ni vet mindre om säkerhet och säkerhetsarbete? Det är inte ovanligt att gym är helt obemannade eller enbart har personal på plats under några av verksamhetens öppna timmar. Ta hjälp av den här guiden för att säkra din träningsanläggning – även när du inte är där.

1. Identifiera eventuella risker

På ett gym hanteras sällan kontanter eller andra föremål som kan vara intressanta för en inbrottstjuv. Hoten kan istället komma inifrån och det gäller att identifiera dem för att kunna ligga steget före. Inte minst om ni bedriver en träningsverksamhet som har lite personal eller är obemannad under vissa delar av era öppettider.

Se till att få ut alla medlemmar vid stängning

Om du har en träningsanläggning som inte håller öppet dygnet runt, är det viktigt att säkerställa att alla medlemmar lämnar lokalen vid stängning. För att detta ska ske så enkelt som möjligt är det bra att tydligt informera nya medlemmar om vilka öppettider som gäller. Om ni spelar musik i lokalen kan ni stänga av den någon minut innan stängning för att indikera att det är dags för medlemmarna att tacka för sig.

Säkerställ att obehöriga ej kommer in

För att få tillgång till en träningsanläggning brukar det oftast krävas någon typ av medlemskap. Detta till trots är det många medlemmar som försöker gå in flera personer på samma medlemskap. Genom att arbeta med smart teknik och passersystem kan ni motarbeta detta - och endast ge tillgång till dem som har rätt till det.

Informera – utan att vara på plats

De flesta företag och verksamheter säkerställer att deras personal genomgår utbildning i brandskydd för att de ska vara redo att hjälpa besökare vid en eventuell brand. Om du har ett obemannat gym är det viktigt att medlemmarna snabbt blir varse om att en brand utbrutit i lokalen. Det ska även vara tydligt markerat var de kan hitta brandsläckare och annan utrustning, samt var närmsta nödutgång är placerad. 

Hjälp vid mindre skador

På slutet av ett träningspass kan det vara många som har en övertro på sin förmåga och hur mycket kroppen verkligen klarar av, detta kan leda till tappade vikter och klämda fingrar. Säkerställ därför att ni har sjukvårdsmaterial på plats som medlemmarna själva kan använda. Eller om ni har personal på plats: Att er personal kan hjälpa till att behandla den eventuella skadan.

2. Se till att du har rätt utrustning och säkerhetstjänster

För att öka medlemmarnas trygghet, skydda din verksamhet och er lokal är det viktigt att ni använder er av rätt utrustning och säkerhetstjänster. Även om du har en träningsanläggning där personalen inte är närvarande, så finns det både teknik och hjälp att få som kommer underlätta ert säkerhetsarbete.

Närvarande säkerhet – även när du inte är där

Om ditt gym eller din sportanläggning ligger i närheten av ett köpcentrum eller andra verksamheter kan du utnyttja detta för att öka er säkerhet. Utöver att det är mycket folk i rörelse och att din verksamhet exponeras för många människor så kan ni gå med i en så kallad bevakningsring. Det innebär att butiker och andra verksamheter – som ligger i närheten av varandra – kan gå samman och ta gemensam säkerhetshjälp av en säkerhetspartner. 

De verksamheter som är ansluta till bevakningsringen får dagligen besök av väktare och vi kommer även skylta upp i ditt gym att ni är anslutna till ronderingsrundor. 

Detta kommer skapa en känsla av trygghet och närvaro, trots att din personal inte är där.

Öka medarbetarnas trygghet med trygghetslarm

Om ni har personal på plats under vissa delar av era öppettider rekommenderar vi er att investera i ett trygghetslarm. Det kan antingen installeras som en dold larmknapp under bordet i receptionen eller bäras runt av dina anställda. På så sätt är hjälpen alltid bara ett knapptryck bort. 

Trygghetslarmet kan antingen tillkalla en väktare, om du är ansluten till en bevakningsring, eller sätta dig i kontakt med en operatör på vår larmcentral.

Tydlig information vid brand

Brand- och utrymningslarm är ett måste för er att ha. Om en brand skulle bryta ut, och ni inte har någon personal på plats, är det viktigt att era medlemmar snabbt blir informerade och att de enkelt kan hitta den utrustning som behövs. Idag ger de flesta utrymningslarm och andra larm ifrån sig en hög ton. Om det saknas personal på plats som kan ta kommando när larmet går kan ett förinspelat meddelande vara bra för att undvika missförstånd. Meddelandet berättar för personerna i lokalen att en brand brutit ut och att de bör lämna området.

Det är även viktigt att det är tydligt var närmsta nödutgång är samt var era brandsläckare och annan brandbekämpningsutrustning är placerad.

Kunna erbjuda omplåstring

På ett gym eller i en träningslokal är det många som pressar sina kroppar till det yttersta. Detta kan leda till mindre skador om någon skulle tappa träningsutrustning, eller i värsta fall att hjärtat stannar. Se därför till att ha en bra första hjälpen-tavla samt hjärtstartare. Det är även viktigt att det är tydligt var dessa finns någonstans i lokalen.

3. Så skaffar ni rätt rutiner

Se över era lokaler dagligen

Det är viktigt att ni dagligen går igenom era lokaler för att se till så att träningsutrustning inte flyttats runt. Dels för att öka service för era medlemmar, men även för att se till att nödutgångar och viktig brandsläckningsutrustning inte blivit blockerade av vikter och medicinbollar. Om ni arbetar med oss på Securitas kommer vi hjälpa er med en riskbedömning och tillhandager sedan en checklista som ni kan gå efter när ni genomför era egenkontroller. Detta gäller genomgång av brand såväl som er övriga säkerhet. 

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner 

Securitas hjälper dig med er säkerhet - från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. När verksamheten utvecklas hjälper vi dig att uppgradera dina säkerhetslösningar efter dina behov. På så sätt kan du känna dig trygg och fokusera på din verksamhet.

Vi kan ta ansvar för hela projektet från installation, service och operatörstjänster - eller delar av kedjan. Allt beroende på hur ert behov ser ut. Om ni väljer att använda Securitas genom alla delar av projektet får ni en kontaktyta, och en motpart, i all er informationshantering och slipper på så sätt detaljplanering mot flera leverantörer.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.