Skip to main content

Minska säkerhetsriskerna för restaurangpersonalen

Tung arbetsbelastning, köksbränder och många besökare i lokalen. Riskerna i din restaurang kan få konsekvenser för både dina medarbetare och din verksamhet. Men oroa dig inte. Vi hjälper dig identifiera vanliga säkerhetsrisker i en restaurang, vad du kan göra för att minska dem och hur du bäst hanterar situationen om olyckan är framme.

Minska risken för arbetsplatsolyckor

Det är inte ovanligt att restaurangpersonal råkar ut för arbetsplatsolyckor. Anställda i restaurang är en av de yrkesgrupper som drabbas av flest brännskador. Även köksmaskiner, farliga ämnen och dålig ergonomi orsakar många skador. Som arbetsgivare kan du minska riskerna genom att utbilda din personal, ha rutiner kring hantering av redskap och se till att städning utförs kontinuerligt. Se även till att din personal har bra skor, rätt skyddsutrustning och att första hjälpen material alltid finns nära till hands.

Skapa en säker arbetsmiljö för dina medarbetare

Hur ser det ut där dina anställda arbetar? Kontrollera regelbundet lokalen och se till att dina medarbetare vet vad som gäller. Det är viktigt med bra ventilation, speciellt i köket. Det är också arbetsgivarens ansvar att ljudnivån hålls inom rimliga gränser. Utrusta dina lokaler med den säkerhetsutrustning som behövs för att öka tryggheten för dina anställda.

Håll koll på hur dina anställda mår

Restaurangarbete innebär ofta belastande arbetsställningar, tunga lyft och högt tempo. Investera i dina anställdas hälsa genom att prata om hälsa, ergonomi och uppmuntra till pauser. Kom också ihåg att du enligt arbetsmiljölagen är skyldig att regelbundet undersöka arbetsmiljön för att se om det kan finnas risker för dina medarbetare. Driv därför systematiskt arbetsmiljöarbete och jobba aktivt med företagskulturen för att främja ett gott arbetsklimat.

Underlätta för alla som rör sig i lokalen

Du och din personal ansvarar också för alla gäster som befinner sig i er lokal. Era gäster har inte koll på säkerheten och det är viktigt att alla i personalen vet vad de ska göra vid en eventuell olycka. Se också till att utrymningsvägar är tydligt markerade och öppna under restaurangens öppettider så att inget står i vägen för utrymningsvägar eller brandsläckningsutrustning. Kanske behövs även säkerhetsvakter?

Försvåra för elden

En bra arbetsmiljö är också brandsäker. Utrusta din restaurang med det brandskydd som behövs och se till att alla vet hur utrustningen används. Det är viktigt med rutiner och att alla medarbetare vet vad som gäller. Tänk också på att inte förvara brännbart material utanför din lokal eller nära elcentraler, varma lampor. Det är lag- och försäkringskrav på att ha rätt brandskydd och en utrymningsplan. Det är därför din uppgift att kontrollera lokalen regelbundet efter slarviga ellösningar och trasiga elledningar.

Om olyckan är framme

Ibland sker olyckor trots att du gjort vad du kan för att minimera riskerna. Det är därför minst lika viktigt att alla har vet vad som ska göras om en nödsituation skulle uppstå. Se till att dina medarbetare, även nyanställda, vet vilka rutiner som gäller och hur säkerhetsutrustningen används.

För att liknande olyckor inte ska upprepas är det också viktigt att du som ansvarig dokumenterar det som hänt och lär av situationen. Alla allvarliga olyckor som drabbar anställda ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och det är viktigt att polisanmäla stölder.

Tänk också på att företagskulturen kan avgöra om dina anställda anmäler mindre olyckor och risker de identifierat. En bra arbetskultur som förespråkar trygghet och säkerhet kommer också skapa en bättre arbetsmiljö.

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner 

Securitas hjälper dig med säkerheten från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. När verksamheten utvecklas hjälper vi dig att uppgradera dina säkerhetslösningar efter dina behov. På så sätt kan du alltid känna dig trygg och kan fokusera på din verksamhet.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.