Skip to main content

Minska säkerhetsriskerna för dina lastbilschaufförer

Om du är verksam i transportbranschen är många av dina medarbetare ofta ensamma ute på vägarna. Då är det extra viktigt att ha koll på vilka risker de kan råka ut för och hur du bäst förebygger dem. Vi hjälper dig att identifiera vanliga risker i hela leveranskedjan så att dina medarbetare alltid känner sig trygga på jobbet.

Minska risken för trafikolyckor

Som företagare är det din uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare som befinner sig ute på vägarna. Tänk på att ensamma förare som kör långa sträckor utan att pausa är den grupp som oftast råkar ut för singelolyckor. Schemalägg därför varsamt och planera in pauser vid längre sträckor.

Se upp för elfel och anlagd brand

Ute på vägarna finns en del brandrisker, till exempel så kan en trafikolycka lätt orsaka en brand. Dessutom är det inte ovanligt med anlagda bränder i anslutning till rastplatser och i lagerlokaler. De medarbetare som kör lastbil behöver alltid ha med sig rätt brandsläckningsutrustning och veta hur utrusningen används. Det är både lag- och försäkringskrav på att ha rätt brandskydd.

Skapa en säker arbetsmiljö för dina medarbetare

Oavsett vad som händer så är ensamarbetande mer utsatta. Se till att dina medarbetare har en trygg arbetsmiljö och de vet vad som gäller. Under på- och avlastning, speciellt vid transport av tyngre varor, är skaderisken hög. Besiktiga fordonen regelbundet och utrusta dem med första hjälpen-material och larm. Du kan skaffa bärbara larmknappar för att öka tryggheten för dina chaufförer.

Försvåra för tjuven

Stöld av gods och fordon kan förekomma så minska möjligheterna för tjuven att slå till. Förvara stöldbegärliga produkter utom synhåll när de inte används och larma fordon när föraren stannar vid en rastplats. Glöm inte heller bort dina anställda. Lär dem hur de förväntas agera om de ertappar en inbrottstjuv.

Håll koll på hur dina anställda mår

Transport innebär ofta mycket stillasittande, tunga lyft och ensamtid. Investera i dina anställdas hälsa genom att prata om hälsa, se över deras ergonomi och uppmuntra till pauser. Kom också ihåg att du enligt arbetsmiljölagen är skyldig att regelbundet undersöka arbetsmiljön för att se om det kan finnas risker för dina medarbetare. Driv därför systematiskt arbetsmiljöarbete och jobba aktivt med företagskulturen för att främja ett gott arbetsklimat.

Att göra om olyckan är framme

Ibland sker olyckor trots att du gjort vad du kan för att minimera riskerna. Det är därför minst lika viktigt att alla har vet vad som ska göras vid nödsituationer. Se till att dina medarbetare, även nyanställda, vet vilka rutiner som gäller och hur säkerhetsutrustningen används.

För att liknande olyckor inte ska upprepas är det också viktigt att du som ansvarig dokumenterar det som hänt och lär av situationen. Alla allvarliga olyckor som drabbar anställda ska rapporteras till arbetsmiljöverket och det är viktigt att polisanmäla stölder.

Tänk också på att företagskulturen kan avgöra om dina anställda anmäler mindre olyckor och risker de identifierat. En bra arbetskultur som förespråkar trygghet och säkerhet kommer också skapa en bättre arbetsmiljö.

Ta rätt beslut med hjälp av Securitas

När du och dina anställda känner er trygga på jobbet arbetar ni mer effektivt och maxar produktiviteten. För att vara säker på att alla möjliga risker identifieras och rätt säkerhetslösningar installeras kan du vända dig till experter inom området.

Med Securitas som partner behöver du inte oroa dig över företagets säkerhet. Vi har lång erfarenhet, ett brett utbud av säkerhetssystem och kan göra allt från att ta ett helhetsgrepp kring säkerheten till att hjälpa dig med ett specifikt område.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig och hjälper dig öka säkerheten i dina transporter. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.