Skip to main content

Så säkrar du din verkstad, dina anställda och era affärer

Till en bilverkstad kommer det in bilar som ska servas löpande, för att arbetet ska kunna rulla som planerat behövs trygga medarbetare samt att verktyg och reservdelar inte blir stulna eller försvinner. Säkerställ att din verkstad förblir orörd och att ingen obehörig tar sig in på natten. Här är sex anledningar att uppgradera säkerheten redan idag.

1. Uppmuntra bra ergonomi i tung arbetsmiljö

Enligt rapporter uppkommer de vanligaste arbetsskadorna i en verkstad i samband med tunga lyft och vid användning av tunga maskiner. När du arbetar i ett högt tempo kan det vara lätt att olyckan är framme vilket kan leda till rygg- eller ledbesvär. Investera därför i din och dina anställdas hälsa genom att ha lagom långa arbetspass med pauser och rätt utrustning och utbildning. Tänk också på hur du schemalägger, låt inte någon arbeta ensam om de kan råka ut för olycka.

Enligt arbetsmiljölagen är du skyldig att regelbundet undersöka arbetsmiljön för att se om det kan finnas risker för dina anställda. Tänk även på ljudvolymen i er lokal och hur ni kan undvika buller och annat oljud som kan orsaka hörselskador.

2. Öka lärande och säkerheten genom att blanda yngre med äldre

Se till att dina nya och yngre medarbetare blandas med mer erfarna så de kan lära sig av dem. Rapporter visar att det främst är de yngre och de äldre som råkar ut för arbetsskador i en verkstad. En förklaring till detta kan vara att de yngre är mer oerfarna och vet inte alltid hur de ska arbete med sin kropp. För de äldre ligger förklaringen i att åldern gjort att kroppen tål mindre och därför har lättare för att skada sig.

3. Säkerställ att ni har frisk luft

Kemikalier, tinner och andra farliga ämnen som ni använder dagligen påverkar er arbetsmiljö och luften i era lokaler. Undvik att dina anställda råkar ut för eksem, allergier och luftvägsbesvär genom att jobba med bra ventilationssystem. Om ni väljer att öppna upp er verkstad för att få in frisk luft är det viktigt att ni håller ett vakande öga så att inte någon ovälkommen gäst tar sig in i era lokaler. Genom att sätta upp ett stängsel och sätta upp övervakningskameror kan arbeta med öppna dörrar, och slipper oroa er för externa hot.

4. Förvara ert brandfarliga material rätt

När ni arbetat klart med kemikalier, oljor och andra brandfarliga ämnen är det viktigt att dessa inte blir kvar vid er arbetsbänk, utan att det förvaras rätt. Vi på Securitas kan hjälpa er att säkerställa ett brandrum, eller se till att ni får ett ordentligt brandskåp till era brandfarliga ämnen.

5. Skydda personalen mot bränder

Anlagda bränder utanför verkstäder är tyvärr inte ovanligt. Om du förvarar brännbart material som lastpallar nära din lokal kan en brand snabbt sprida sig. Förvara inte saker för nära elcentraler, varma lampor eller annat som kan vara brandfarligt. Även den mänskliga faktorn, som att glömma spisen på i personalköket, kan leda till brand. Installera därför timer på all elektronisk utrustning.

Det är lag- och försäkringskrav på att ha rätt brandskydd och en utrymningsplan. Skydds- och brandsläckningsutrustning gör bara nytta om personalen vet hur den används. Utbilda personalen i vad som gäller och utrusta dem med rätt hjälpmedel. Det är också din uppgift att kontrollera lokalen regelbundet för att identifiera potentiella brandrisker. 

6. Få koll på vad du ska göra om olyckan är framme

Ibland händer det otänkbara trots att du gjort allt för att minimera riskerna. Det är därför viktigt att alla har koll på vad de ska göra vid eventuella nödsituationer. Se till att alla anställda, även nyanställda, vet vilka rutiner som gäller och hur säkerhetsutrustningen används.

För att liknande olyckor inte ska upprepas är det också viktigt att du som ansvarig dokumenterar det som hänt och lär av situationen. Alla allvarliga olyckor som drabbar anställda ska rapporteras till arbetsmiljöverket.

Tänk också på att företagskulturen kan avgöra om dina anställda anmäler mindre olyckor och risker de identifierat. En bra arbetskultur som förespråkar trygghet och säkerhet kommer också skapa en bättre arbetsmiljö.

Ta informerade beslut med hjälp av proffsen

När du och dina anställda känner er trygga på jobbet arbetar ni mer effektivt och maximera produktiviteten. För att vara säker på att alla möjliga risker i dina lokaler identifieras och rätt säkerhetslösningar installeras kan du vända dig till experter inom området.

Med Securitas som partner behöver du inte oroa dig över säkerheten på din arbetsplats. Vi har lång erfarenhet, ett brett utbud av säkerhetssystem och kan göra allt från att ta ett helhetsgrepp kring säkerheten i din verkstad till att hjälpa dig med ett specifikt område.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi alltid helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.