Skip to main content

Minska säkerhetsriskerna för din skolpersonal med dessa tips

Att arbeta som lärare innebär att ni ansvarar för era studenter och elevers lärande. Men arbetet kan även sätta dig i potentiella högrisksituationer. Med mycket folk i rörelse på skolområdet kan det vara svårt att få en tydlig överblick om potentiella faror. Genom att ha koll på de vanligaste farorna på er arbetsplats minskar du riskerna.

7 tips för en säkrare skolmiljö:

1. Lek varsamt

Enligt rapporter förekommer den vanligaste arbetsplatsolyckan på en skola eller förskola när personalen är ute och leker med barnen. För att kunna bedriva en produktiv undervisning behöver era elever röra på sig och få fysisk aktivitet. Och det är just under de mer lekfulla förhållanden som olyckan kan vara framme. Det kan vara att ni springer ihop med något barn om ni spelar någon sport på skolgården, eller att ett förskolebarn hoppar i personalens knä och skallar ihop med pedagogens tänder. 

Det är viktigt att skapa en bra relation med era elever, även när det inte är lektionstid. Tänk bara på att leka varsamt, och om olyckan skulle vara framme bör ni ha en första hjälpen-tavla för att vårda lättare skador.

2. Säkerställ ett bra diskussionsklimat

Hot och våld elever emellan är tyvärr något som förekommer i skolmiljöer, men det händer även att elever konfronterar lärare. På senare tid har tyvärr föräldrar blivit allt mer konfrontativa när det kommer till deras barns undervisning och betygsättning. Detta är något som påverkar er personals välmående och som på längre sikt kan leda till stress och sjukskrivning. Se till att ni har ett öppet diskussionsklimat på er skola där lärare känner sig bekväma med att dela med sig om de har något som tynger dem och att ni kan erbjuda support eller annan stöttning.

3. Erbjud ett kreativt och säkert lärande

I praktiska ämnen som kemi och sy- och träslöjd förekommer det maskiner och utrustning som kan skada elever och personal om de inte används rätt eller missbrukas. Därför är det viktigt att ni har tydliga regler för era elever om vad som gäller i respektive klassrum. Om ni arbetat med kemikalier är det viktigt att dessa förvaras rätt för att förhindra risken för frät- eller brännskador.

Många elever uppskattar de praktiska ämnena då de kan leva ut sin kreativitet. Ha bara ett vaksamt öga för när de använder elverktyg som sågar, borrar och symaskiner. Tänk även på att ni städar undan sådant material som inte används eller som förbrukats. Gammalt sågspån kan se ut som att det inte ska göra mycket skada för världen, men sågspån är en bra grogrund för att en brand ska uppstå. Städning är därför en viktig prioritet när det kommer till att säkerställa en säker arbetsmiljö.

4. Hjälp brandkåren vid brand

Skolor och andra skolverksamheter brukar vara exemplariska när det kommer till att öva på brandutrymning. Om ert brandlarm skulle utlösas är det viktigt att få ut eleverna i säkerhet, men det är även av stor vikt att alla inte lämnar byggnaden direkt.

Vid ett brandlarm behöver någon i personalen kunna ta sig till en brandcentralspanel för att se vilken rökdeckare som har indikerat för brand och sedan ta sig dit för att göra en bedömning av hur omfattande elden är. Om det är en mindre eldsvåda kan er personal släcka den med en brandsläckare och ni behöver inte invänta brandkåren. Vid en större brand kan ni hjälpa brandkårens arbete genom att försöka stänga syretillförseln genom att till exempel stänga dörren om det brinner i ett rum.

I en tätort tar det i genomsnitt 10 minuter för brandkåren att komma ut till platsen från det att de fått in larmet. På dem tio minuterna kan branden ha hunnit sprida sig från ett rum till hela er byggnad, därför är det viktigt att ni försöker begränsa branden så mycket som det går. 

5. Ni lär ut, men behöver också lära er eran utrustning

Det är lag- och försäkringskrav på att ha rätt brandskydd och en utrymningsplan. Skydds- och brandsläckningsutrustning gör bara nytta om personalen vet hur den används. Utbilda personalen i vad som gäller och utrusta dem med rätt hjälpmedel. Det är också din uppgift att kontrollera skolområdet regelbundet efter avvikelser som kan bidra till en eldsvåda.

6. Få koll på vad du ska göra om olyckan är framme

Ibland händer det otänkbara trots att ni gjort allt för att minimera riskerna. Det är därför viktigt att alla har koll på vad de ska göra vid eventuella nödsituationer. Se till att alla anställda, även nyanställda, vet vilka rutiner som gäller och hur säkerhetsutrustningen används.

För att liknande olyckor inte ska upprepas är det också viktigt att du som ansvarig dokumenterar det som hänt och lär av situationen. Alla allvarliga olyckor som drabbar anställda ska rapporteras till arbetsmiljöverket.

Tänk också på att företagskulturen kan avgöra om dina anställda anmäler mindre olyckor och risker de identifierat. En bra arbetskultur som förespråkar trygghet och säkerhet kommer också skapa en bättre arbetsmiljö.

7. Ta informerade beslut med hjälp av proffs

När du och din skolpersonal känner er trygga på jobbet arbetar ni mer effektivt och ökar produktiviteten – både för er själva och era elever. För att vara säker på att alla möjliga risker i dina lokaler identifieras och rätt säkerhetslösningar installeras kan du vända dig till experter inom området.

Med Securitas som partner behöver du inte oroa dig över säkerheten på din arbetsplats. Vi har lång erfarenhet, ett brett utbud av säkerhetssystem och kan göra allt från att ta ett helhetsgrepp kring säkerheten på din skola till att hjälpa dig med ett specifikt område.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.