Skip to main content

Guide för hur du brandsäkrar din verkstad på bästa sätt

Bränder på verkstäder är inte ovanliga då det är en miljö som oftast inkluderar brandfarligt material. Konsekvenserna kan bli stora och i värsta fall avstannar verksamheten helt. Men med rätt förberedelser, utbildning och brandskyddsprodukter går det att avvärja en brand. Följ den här guiden för att minska brandrisken.

1. Identifiera brandriskerna i din verkstad

Det bästa sättet att undvika en brand är att vara så förberedd som möjligt och det inkluderar att identifiera vilka brandrisker som ni har i er verkstad. Det kan handla om att säkerställa att brandfarliga vätskor hanteras på rätt sätt till att få undan material och annat som inte längre används. För att säkerställa att alla risker är identifierade kan du kontakta Securitas. Vi hjälper dig med en riskinventering där vi undersöker och dokumenterar vilka rutiner och regler som finns idag, och vad som behöver kompletteras för att minska risken för brand framåt. 

Saker att tänka på för att minska brandrisken i en verkstad:

 • Förvaring av vätskor och kemikalier

Om ni arbetar med brandfarliga vätskor och kemikalier är det viktigt att dessa förvaras i brandklassade skåp eller rum. Det är även av största vikt att flaskorna och behållarna ställs tillbaka när de inte längre används och inte står framme vid er arbetsyta. Detsamma gäller om du arbetar på en bilverkstad som säljer olika vätskor och oljor till era kunder – dessa bör förvaras i ett brandklassat skåp.

 • Håll nere brandfarligt material inomhus

När ni får leveranser av olika reservdelar och material kommer de ofta levererat i kartonger. Det är viktigt att dessa kartonger, och annat lättantänt material, tas hand om och inte lämnas framme. Materialet kan båda vara starten av en brand, men kan även göra en eventuell utrymning extra svår. Viktigt att tänka på är att om ni förvarar gamla kartonger och övrigt avfall utanför er verkstad så ska det placeras minst fem meter från husväggen. Anlagda bränder förekommer tyvärr och det är inte ovanligt att de startar med att soptunnor och containrar tänds på.

 • Håll er ventilation ren

Ventilationen håller er luft ren genom att dra ut dålig och smutsig luft, ni bör återbetala tjänsten genom att rengöra fläktarna kontinuerligt. Lättantändligt smuts och damm samlas lätt i en fläkt och det är inte ovanligt att det kan uppstå små gnistor när metallbladen roterar.

2. Utrusta din verkstad med rätt brandsläckningsutrustning

När du nu identifierat dina brandrisker och förstått dina behov är dags att utrusta lagret med rätt produkter och lösningar. Brandsläckningsutrustning, material för första hjälpen och utrymningsplaner krävs enligt lag i alla lokaler. Släckningsutrustning, som till exempel brandsläckare, ska placeras så att de alltid finns inom ett avstånd på 25 meter och det ska vara tydligt markerat var de finns.

 • Brandsläckare med rätt innehåll

En brandsläckare ska finnas på din verkstad inom ett avstånd på 25 meter. Det ska vara tydligt markerat vad släckaren innehåller och till vilken typ av brandbekämpning den bör användas. I verkstäder är kolsyrebrandsläckare att föredra och om inte det fungerar är en pulversläckare ett alternativ. Annan information som bör stå på dina brandsläckare är när de senaste inspekterades. 

Att köpa en brandsläckare är inte bara något man gör och sedan fungerar de livet ut. De måste årligen ses över för att säkerställa att det är önskat tryck samt att innehållet fortfarande är brukbart.

 • Plåstertavla, första hjälpen kit och annat medicinskt material

Det är inte ovanligt att det uppstår mindre bränn- och skärskador på en verkstad, det är därför viktigt att ni är utrustade med medicinskt material så att ni kan åtgärda dessa. Ni bör ha en stor plåstertavla på plats som fylls på kontinuerligt. Säkerställ även att ni har ett första hjälpen-kit så att ni kan behandla mindre brännskador.

 • Uppkopplat brandlarm

Med hjälp av ett uppkopplat brandlarm får vår larmcentral snabbt veta när ett brandlarm går igång. Om brandlarmet dessutom är sammankopplat med kameraövervakning  kan vi snabbt identifiera vilka åtgärder som bör sättas in och om brandkåren behöver tillkallas.

3. Släck elden med hjälp av rätt kunskap

Om en brand eller mindre eldsvåda upptäcks är det viktigt att din personal vet vad de ska göra. Här gäller det att utbilda och öva tillsammans på hur ni ska gå tillväga för att släcka en eld, men även hur ni utrymmer era lokaler. Om ni i er verkstad hanterar brandfarliga varor är det av extra vikt att förstå hur de reagerar vid eld och hur ni ska gå tillväga för att släcka den.

 • Lär er minska risken för brand vid heta arbeten

Varje år orsakas brandskador till ett värde av hundratals miljoner kronor av tillfälliga brandfarliga och heta arbeten. I många fall räcker det med utbildning, ordning och strikta säkerhetsrutiner för att förhindra dessa skador. Vi på Securitas erbjuder en heldagskurs där ni lär er att ansvara för, bevaka och utföra heta arbeten. Samt hur ni kan vidta åtgärder för att minska risken för brand vid heta arbeten.

 • Lär er hantera era brandsläckare

Brandsläckare är ett väldigt bra verktyg när det kommer till brandbekämpning, men om ingen vet hur de fungerar kommer de inte göra någon nytta dagen ni måste använda dem. Vi erbjuder en praktisk brandskyddsutbildning där vi kommer att lära er de olika brandsläckarna, dess innehåll och hur ni använder den brandskyddsutrustning som ni har.

 • Ta ansvar för ert brandskydd

Vet du hur brandsäkerheten samordnas på ditt företag? Är det din uppgift att klargöra rutiner och roller eller är det upp till dig att göra det? Med vår systematiska brandskyddsutbildning får du en bra grund att bygga vidare på. Den ger dig kunskap gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt hjälper dig att planera, leda och följa upp ert brandskyddsarbete.

4. Rutiner ger dig kontroll

Det är viktigt att ha inarbetade rutiner gällande ert brandskydd. Allt måste fungera sömlöst den dagen en brand bryter ut. Det är ditt jobb att se till att ditt brandskydd är korrekt utformat och att regelbundna brandskyddskontroller utförs. Om du råkar ut för en olycka och ditt försäkringsbolag anser att du inte gjorde allt du kunde för att undvika en brand kan det anses vara vårdslöst. Det är därför viktigt att ha dokumenterade brandskyddsrutiner som ni följer upp och säkerställer att ni följer.

 • Egen brandskyddsrond

Du måste själv regelbundet kontrollera brandskyddet i dina verksamhetslokaler. Egen brandskyddsrond innebär att du går en runda och ser så att allt ser rätt ut. Glöm inte att dokumentera. Några idéer för att dokumentera egenkontrollen är att föra en loggbok över vad du gör, göra en checklista över uppgifter som ska utföras eller ta bilder eller videor av arbetsområdet. Om du arbetar med oss på Securitas kommer vi tillhanda en checklista som du sedan kan utgå ifrån. 

 • Utbilda och uppdatera nyanställda

Det är bra att ha ett rutinmöte om brandsäkerhet för nya medarbetare. På så sätt är alla lika informerade och känner sig trygga på arbetsplatsen och i nödsituationer. 

 • Öva och se över utrymningsvägar

Övning ger färdighet och det gäller även när det kommer bekämpning av brand eller utrymning. Genom att öva på utrymning kommer dina medarbetare ha lättare att instinktivt agera som ni planerat vid en brand.

Trygg partner med lång erfarenhet

Du behöver inte göra de här stegen själv. Securitas tar ett helhetsgrepp kring din brandsäkerhet och skräddarsyr lösningar efter dina behov, så att du kan känna dig trygg. Vi hjälper dig från riksinventering och val av produkter och installation, till att utbilda personal och göra underhållsservicen.

Vill du ha hjälp med riskbedömning, brandsäkerhet eller andra säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi alltid helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.