Skip to main content

Guide: Så brandsäkrar du vårdcentral eller vårdinrättning

På en vårdinrättning ansvarar du inte bara personalens säkerhet om en brand skulle inträffa, du ansvarar även för alla era patienter och besökare. En hög rotation av människor kräver att ni har rutiner och att lokalen är utrustad med tydliga instruktioner om utrymmning och var det finns brandbekämpnings-material. Följ de här fyra brandsäkra stegen.

1. Identifiera brandriskerna i din vårdlokal

Vilka är de största brandriskerna på din vårdinrättning? Det kan handla om allt ifrån anlagda bränder på era toaletter till att ni glömt att stänga av kaffekokaren inne i personalrummet. För att vara säker på att alla risker identifieras kan du vända dig till Securitas och få en riskinventering utförd. Vi bedömer och dokumenterar de regler och rutiner som finns på plats idag, och kommer med rekommendationer om vad som bör förbättras framåt.

Vanliga brandorsaker i vårdmiljöer

 • Anlagda bränder

Då vårdinrättningar är offentliga miljöer så innebär detta att människor kan komma och gå relativt fritt. En av de vanligaste brandorsakerna är tyvärr anlagda bränder inne på toaletter eller andra delar som är publika utrymmen. Genom att installera rökdetektorer utanför, eller i närheten, av era toaletter kommer ni direkt bli varse om en brand har uppstått.

 • Brand i personalrummet

Även om all fokus är på patienterna i en vårdverksamhet behöver personalen även ett personalrum där de kan ta pauser för att ladda sina batterier. Att glömma att stänga av elektrisk köksutrustning, som till exempel en kaffekokare, kan orsaka bränder. Genom att installera timers på all elektronik säkerställer du att inget lämnas påslaget och obevakat.

 • Brandfarligt material som inte hanteras varsamt

Det är viktigt att se över var man förvarar brandfarligt material som till exempel gaser och läkemedel. Det får inte förvaras i ett förråd tillsammans med en el-central eller annan elektronik. Om en brand uppstår i ett litet slutet rum som innehåller brandfarligt material är risken för explosion väldigt stor.

2. Utrusta din vårdlokal med rätt brandsläckningsutrustning

När du har identifierat eventuella risker och förstått dina krav är det dags att utrusta din vårdlokal med rätt produkter och lösningar. Då det rör sig mycket okända människor på ett sjukhus ställer detta extra krav och det är det viktigt att det är tydligt utmarkerat var det finns släckningsutrustning i lokalen. Släckutrustning ska dessutom placeras ut så att den alltid finns inom ett avstånd på 25 meter. Kom ihåg att ni inte bara ansvarar för er egen personal, utan även för alla patienter och övriga besökare.

De här produkterna behöver du för att brandsäkra din vårdlokal

 • Brandlarm och sprinklers

Det är krav att brandlarm och sprinkler ska finnas på en vårdinrättning. Om en brand bryter ut är det viktigt att alla i lokalen blir varse om det så att de kan ta sig i säkerhet snabbt. Lika viktigt är det med ett fungerade sprinklersystem som snabbt kan släcka stora ytor samtidigt som det är gör att det blir mindre rök. För att kunna förlita sig på sitt brandlam och sprinklersystem är det viktigt att det testat kontinuerligt, för att på så sätt identifiera några eventuella fel.

 • Tydlig information gällande utrymning

Vid varje ingång ska det finnas en utrymningsplan som visar upp lokalens planlösning samt vilka vägar som antingen leder ut ur lokalen, eller till närliggande brandcellsgräns. Utöver att utrymningsplanen ska vara uppsatt vid varje ingång ska det även vara utmarkerat med en skylt var utrymningsplanen är uppsatt. Om en brand skulle uppstå är det viktigt att ha nödbelysning som lyser upp utrymningsvägarna och att det finns pilar i marken som markerar åt vilket håll man ska gå.

 • Rätt brandsläckare för rätt typ av släckningsarbete

Olika typer av bränder kräver olika typer av brandsläckare och det är därför viktigt att det tydligt är indikerat på varje enskild släckare vad den innehåller och till vilken typ av släckningsarbete den bör användas. Utöver denna information ska det även stå när brandsläckaren senast inspekterades, ett underhåll som ska göras årligen.

3. Jobba proaktivt

En av de största utmaningarna när det kommer till bränder på en vårdinrättning är att jobba som ett team – även tillsammans med patienter och besökare som ni aldrig träffat tidigare. En förutsättning för att detta ska gå är tydliga rutiner och att personalen genomgått rätt utbildning. Både gällande släckningsarbete, men även för att klara av att avgöra när en lokal ska utrymmas och hur det ska gå till.

Utbildningar som hjälper er (fortsätta) rädda liv

 • Utbilda din personal i att använda era brandsläckare

Om personalen inte vet hur man använder er befintliga brandbekämpningsutrustningen tappar den sin effekt. Du bör se till att dina anställda vet hur man använder de brandsläckare som ni har i era lokaler, samt att de lär sig skillnaden mellan de olika innehållen i brandsläckarna. Securitas erbjuder till exempel praktisk brandskyddsutbildning där man övar på att använda den utrustning man har.

 • Ge dina anställda rätt verktyg för att utrymma

Utrymning av en vårdinrättning kräver att en mängd människor, patienter och besökare, som är okända för dig och varandra, ska ta sig ut på ett så snabbt och säkert sätt som möjligt. Detta kräver rutiner och att där finns specifika utrymningsledare som säkerställer att alla kommer ut.  För att utrymningsorganisationen ska fungera krävs det att utrymningsledarna har rätt utbildning och är trygga i sin roll.

 • Systematiskt brandskyddsarbete

Hur sker samordningen av brandskyddsarbetet? Finns det tydliga rutiner och rollfördelningar eller är det din uppgift som chef att ta fram det? Med vår utbildning för systematiskt brandskyddsarbete får du en god grund att bygga vidare på.

4. Bli trygg i det oväntad genom att skaffa rutiner

Det är viktigt att ha rutiner kring underhåll av ditt brandskydd. Alla brandskyddsprodukter måste fungera den dagen de ska brukas. Det är ditt ansvar att se till att ditt brandskydd är utformat på rätt sätt och att regelbundna brandskyddskontroller görs. Om olyckan är framme och är det viktigt att ni tillsammans snabbt och effektivt antingen försöker släcka elden. Eller om branden är för stor: att ni kan få ut personal och patienter i säkerhet.

Rutiner vid brand

 • Regelbundet serviceunderhåll

För att säkerställa att din brandskyddsutrustning fungerar måste den kontrolleras regelbundet. Varje produkt har en standard som måste följas och i den står det hur ofta serviceunderhåll måste göras. Här kan vi på Securitas hjälpa dig.

 • Rutin för nya medarbetare

Vid nyanställning är det viktigt att ni informerar den anställda om hur ni jobbar med er brandsäkerhet, och vilka rutiner som gäller.

 • Egen brandskyddsrond

Du måste själv regelbundet kontrollera brandskyddet i era lokaler. Det innebär att du behöver gå en brandskyddsrond och se över att allt ser rätt ut och att ingen flyttat runt på er utrustning. Kanske märker du under kontrollen att det behövs bättre rutiner kring hantering av brännbart material eller ordning i förråd. Glöm inte att dokumentera brandskyddsronden.

Trygg partner med lång erfarenhet

Du behöver inte göra de här stegen själv. Securitas tar ett helhetsgrepp kring systematiskt brandskyddsarbete och skräddarsyr lösningar efter dina behov så att du kan känna dig trygg. Vi hjälper dig, från riskinventering och val av produkter och installation, till att utbilda personal och göra underhållsservicen.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.