Skip to main content

Guide: Så brandsäkrar du ditt gym eller träningsanläggning

Hur arbetar du och dina anställda proaktivt med ert brandskydd? Har ni all den tekniska utrustningen som ni behöver och brukar ni kontinuerligt se över att den fungerar? När det kommer till brandskydd kan det finnas många frågor. Om ni följer de här fyra stegen har ni kommit en lång väg.

1. Identifiera eventuella brandrisker

När man tänker på ett gym eller ett idrottscenter tänker man främst på vikter i metall och maskiner som drivs med hjälp av vajrar och kraften ifrån den mänskliga kroppen. Det är inte mycket av gymutrustningen som är direkt brandfarlig. Detta innebär inte att risken för brand är borta, utan att du behöver vara lite mer uppmärksam på de gömda farorna.

Se till att damma av er utrustning

Löpband och andra maskiner som drivs av elektricitet bör öppnas och städas av kontinuerligt. Maskinerna är oftast placerade nära golvet vilket gör att damm lätt kan samlas inuti maskinerna där det dessutom kan bli väldigt varmt. För att undvika att maskinerna börjar brinna bör de städas ur regelbundet.

Se över er förvaring

Om er städutrustning inte används bör den vara placerad i ett städutrymme som är låst för allmänheten. Den vanligaste branden är tyvärr anlagd brand och därför bör ni jobba för att förhindra att besökare har tillgång till brandfarligt material som handdukar och annan städutrustning. Se även till att ni undviker fulla papperskorgar genom att ha tydliga rutiner för er sophantering.

Stäng av maskiner som inte används

Oavsett om ni håller öppet 24 timmar om dygnet, eller om ni stänger på kvällen kan det finnas elektronik som inte behöver vara i gång när det är mindre aktivitet. Behöver till exempel alla era TV-apparater och ert ljudsystem stå i gång under småtimmarna? Genom att arbeta med timers kan ni enkelt ha kontroll på när era maskiner ska vara i gång och på så sätt minska risken för gnistor när området är obevakat.

2. Så utrustar du med rätt utrustning

Gör det enkelt för både personal och besökare att agera om en brand skulle uppstå genom att utrusta din lokal med rätt saker. Om branden skulle visa sig vara för stor, och räddningstjänsten behöver komma till platsen, är det viktigt att era besökare lätt kan hitta information med hjälp av skyltar och markeringar om hur och vart de bör lämna lokalen.

Brandvarnare för tidig detektering

Brandvarnare hjälper dig att veta om brand eller rök finns i lokalen så att du tidigt kan agera. För att alla ska bli informerade lika snabbt kan brandvarnare seriekopplas. Om ni har en större lokal, eller kanske flera våningar, kan ni även via brandlarmets central se exakt vilken detektor som lösts ut och på så sätt snabbt ta er dit för att försöka släcka det.

Brandsläckare med olika innehåll

Handbrandsläckare är viktiga för att undvika spridning av och kunna släcka bränder. Runt ett område där det finns mycket löpband och andra maskiner som drivs av elektronik rekommenderar vi kolsyresläckare, men kring området med fria vikter rekommenderar vi vätskesläckare eftersom den är lättare att städa upp efter. 

Tydlig information för besökarna

Det ska finnas utrymningsplaner tydligt uppsatta så att besökarna vet vart de bör gå ut om ett brandlarm skulle utlösas. Det ska även vara tydligt markerat – både på utrymningsplanen och med hjälp av skyltar på väggen – var närmaste brandsläckare finns placerad. Tänk på att det ska finnas en brandsläckare inom 25 meter var du än är i lokalen.

3. Ligg alltid ett steg före

Se till att du och din personal har allt på plats för att undvika en brand – detta gäller teknik såväl som kunskap. Tänk även på att ert brandskyddsarbete är ett pågående arbete som aldrig tar slut. Er utrustning måste ses över så att den är brukbar och er kunskap måste hela tiden uppdateras.

Gör en tydlig gränsdragningslista

Många gym och sportanläggningar hyr sina lokaler av en fastighetsägare men vad som många glömmer bort är att ha en tydlig gränsdragningslista. Är det tydligt mellan er och er fastighetsägare vem som ansvarar för vad gällande ert brandskydd? Vem ska se till att det finns ett brandlarm på plats? Vem ansvarar för att det tekniska brandskyddet hela tiden servas och repareras vid behov? Om detta inte är tydligt kan det lätt bli ni att skyller på varandra om en olycka skulle inträffa.

Utbilda din personal hur de ska använda era brandsläckare

Olika brandsläckare fungerar olika bra beroende på vad det är som brinner. Se till att din personal vet om de olika innehållen i brandsläckarna, vilka ni har i era lokaler, var de är placerade och framför allt: Hur personalen använder dem. 

4. Rutiner vid brand

Se till att ni har en tydlig nödlägeshantering vid utrymning. Vem gör vad om en brand skulle inträffa? Vem springer bort och tittar på brandlarmet för att se vilken detektor som utlösts och vem ansvarar för att alla kommer ut? Genom att ha en tydlig struktur kring detta kommer alla veta hur de ska agera. Detta ingår i ert SBA, Systematiska Brandskyddsarbete.

Uppdatera er kunskap kontinuerligt

Är det tydligt och dokumenterat vem i personalen som genomgått utbildning inom brandskydd, vem som ska göra det härnäst och vem som hade behövt fräscha upp sin kunskap? 

Se över ert område

Du måste själv regelbundet kontrollera brandskyddet i era lokaler. Det innebär att ni behöver gå runt och se över att allt ser rätt ut och att ingen flyttat runt på er brandsläckningsutrustning. På ett gym är denna typ av kontroller extra viktiga då besökarna ofta flyttat runt på träningsutrustningen och att det därför kanske kan placeras framför en nödutgång.

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner 

Securitas hjälper dig med er säkerhet - från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. När verksamheten utvecklas hjälper vi dig att uppgradera dina säkerhetslösningar efter dina behov. På så sätt kan du känna dig trygg och fokusera på din verksamhet.

Vi kan ta ansvar för hela projektet från installation, service och operatörstjänster - eller delar av kedjan. Allt beroende på hur ert behov ser ut. Om ni väljer att använda Securitas genom alla delar av projektet får ni en kontaktyta, och en motpart, i all er informationshantering och slipper på så sätt detaljplanering mot flera leverantörer.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.