Skip to main content

Guide: Så brandsäkrar du din skola

Skolor och skolområden brukar vara populära tillhåll även efter skoltid. Bränder är en av de potentiella säkerhetsriskerna när elever samlas på skolgården utanför skoltid. I värsta fall kan de orsaka skador på eleverna och orsaka stora skador på skolans egendom. Du kan skydda din egendom och minimera säkerhetsrisker genom att följa dessa fyra steg.

1. Identifiera brandriskerna på ditt skolområde

Även då skolklockan ringt för dagen brukar skolgårdar vara populära samlingsplatser för elever och ungdomar under kvällar och nätter – något som ibland brukar medföra mindre hyss. Identifiera därför riskerna och åtgärda dem, innan någon brand hunnit utbryta.

Lås fast bänkar och bord

Det sker ibland att ungdomar tar sig upp på skoltaken för att tjuvröka. Ett resultat av detta, utöver risk för fallskador, är att det slängs fimpar lite varstans och det är inte alltid som de är släckta. Genom att låsa fast bänkar och bord på er skolgård försvårar ni för dem som behöver redskap för att komma upp på era tak.

Inga sopkärl nära husfasaden

Tyvärr är anlagd brand den vanligaste bakomliggande anledningen till bränder, och skolan är inget undantag. En plats där mindre bränder brukar starta är i olika typer av papperskorgar och sopkärl. Säkerställ därför att er sophantering är placerad minst fem meter ifrån er husfasad. Detta för att om någon skulle sätta eld på en papperskorg så ska det inte spridas vidare till husfasaden och huset i stort.

Använd olika materialrum

Det krävs en mängd olika material för att hålla i gång en skolverksamhet. Allt från papper och pennor till kopiatorer och batterier. Var uppmärksamma på i vilka utrymmen som ni förvarar ert material. Undvik att förvara er elektroniska utrustning tillsammans med lättantändligt material som papper och böcker.

2. Utrusta din skola med rätt brandsläckningsutrustning

Brand- och utrymningslarm ska finnas på skolor, men det finns även annan utrustning som gör att ni kan arbeta mer proaktivt med att skydda er mot att en brand ska uppstå.

Lys upp området

Genom att arbeta med belysning på er skolgård och runt er husfasad kommer det bli svårare för de som vill göra småhyss eller klättra upp på taket. 

Fördelar med ronderande väktare

Securitas erbjuder rondering, vilket innebär att en väktare kommer ut och tittar till platsen och området. Utöver att gå igenom området och se att allt är låst som det ska, kommer väktaren närvaro även avskräcka de som planerar något mot skolan. Ronderingen sker även vid olika klockslag, allt för att gör det svårare för de som vandalisera att förutse när väktaren kommer att vara på plats. 

Rätt brandsläckningsutrustning inne på skolan

Givetvis bör ni inte bara brandsäkra ute på skolområdet, utan även inne i skolan. Säkerställ att ni har brandsläckare uppställda så att de alltid finns tillgängliga inom 25 meter räckhåll och att dessa blivit servade och underhållna en gång om året. Har ni utrymningsplaner som är uppdaterade efter hur er skola ser ut idag? Eller har ni gjort någon ombyggnad på skolan men inte uppdaterat planritningen på era utrymningsplaner? Med brandsläckare på plats kan ni släcka mindre bränder. Men om ni behöver evakuera skolan är det viktigt att elever och personal lätt kan ta till sig information via utrymningsplanerna och eventuella pilar i marken som pekar mot närmsta nödutgång.

3. Släck elden innan den tar över

I en tätt bebyggd stad tar det ungefär 10 minuter för räddningstjänsten att komma till platsen från det att de fått in ett larm. För en brand är 10 minuter väldigt lång tid och det finns saker som ni i personalen kan hinna göra för att försöka släcka en eld innan den hunnit sprida sig.

Kontrollera branden

Den initiala tanken vid ett brandlarm är att lämna byggnaden. Men det är även viktigt att någon går och tittar på brandlarmet för att se vilka detektorer som gått igång, och var på skolområdet det är. Det kan vara att ni själva kan klara av att släcka elden och inte behöver vänta in räddningstjänsten.

Stäng dörrar

Om branden redan hunnit sprida sig för mycket i ett rum, och ni varken kan eller vågar gå in för att försöka släcka så är det viktigt att alla lämnar området och väntar in räddningstjänsten. Om det går, se till att stänga dörren till det övertända rummet för att strypa syretillförseln. En stängd dörr kan vara skillnaden om det bara blir ett rum som brinner upp, eller flera.

Öva med er utrustning

Era brandsläckare tappar sin effekt om personalen inte vet hur de ska användas samt vilken typ av släckare som ska användas till vilken typ av eld. På varje brandsläckare ska det vara markerat vad den har för innehåll och till vilken typ av brand den bör användas. Ha praktiska genomgångar med er personal där de får öva att använda en brandsläckare så att de ska stå redo den dagen de behöver använda en.

4. Skaffa rutiner så ni har koll

Det är viktigt att ni har tydliga rutiner för hur ni ska agera om en brand inträffar och vem som gör vad. Detta gäller för personal såväl som för elever. Med mycket folk i rörelse är det viktigt att ni har tydligare ledare som tar extra ansvar och som leder de andra till säkerhet. Rutiner är något som måste övas och gås igenom kontinuerligt.

Öva utrymning

För att alla ska veta hur de ska agera vid en brand, bör ni årligen genomföra utrymningsövningar tillsammans med era elever. Utöver att elever och personal får lära sig vilka rutiner som gäller, kommer det även skänka ett visst lugn om en brand skulle utbryta då de vet exakt vad som krävs av dem.

Arbeta med ert Systematiska Brandskyddsarbete

Hur sker samordningen av brandskyddsarbetet? Finns det tydliga rutiner och rollfördelningar eller är det din uppgift som chef att ta fram det? Vi på Securitas erbjuder utbildning för Systematiskt Brandskyddsarbete där ni får en god grund att arbeta vidare på.

Egenkontroll

När ni satt upp era rutiner för hur ni ska jobba och hur ert tekniska brandskydd ska se ut måste ni även göra egenkontroller för att se till att de efterlevs. Glöm inte att dokumentera era kontroller, vad ni tittat på och vad som ska åtgärdas. Några idéer är att föra en loggbok och göra en checklista över vilka delar som ska ses över under kontrollen. Om du arbetar med oss på Securitas kommer vi att göra en riskinventering över ert område och ert brandskydd och sedan tillhandahålla en checklista som ni kan utgå ifrån vid era egenkontroller.

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner 

Securitas hjälper dig med er säkerhet - från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. När verksamheten utvecklas hjälper vi dig att uppgradera dina säkerhetslösningar efter dina behov. På så sätt kan du känna dig trygg och fokusera på din verksamhet.

Vi kan ta ansvar för hela projektet från installation, service och operatörstjänster - eller delar av kedjan. Allt beroende på hur ert behov ser ut. Om ni väljer att använda Securitas genom alla delar av projektet får ni en kontaktyta, och en motpart, i all er informationshantering och slipper på så sätt detaljplanering mot flera leverantörer.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.