Skip to main content

Guide: Så brandsäkrar du ditt hotell

På ett hotell står trivsel, service och trygghet alltid i första rum. Genom att arbeta systematiskt med ert brandskydd kan du och personalen jobba proaktivt med att minimera riskerna för en brand. om olyckan skulle vara framme är det viktigt att ni har tydliga rutiner. Följ de här fyra stegen för att brandsäkra ditt hotell för personal och gäster.

1. Identifiera brandriskerna på ditt hotell

Vilka är de största brandriskerna på ditt hotell och hur kan ni förhindra onödiga brandlarm? Det kan handla om allt ifrån att jobba proaktivt för att försöka hindra falsklarm till att göra det svårt för personer som eventuellt vill tända eld på något material inne på ert hotell. För att vara säker på att alla risker identifieras kan du vända dig till Securitas och få en riskinventering utförd. Vi bedömer och dokumenterar de regler och rutiner som finns på plats idag, och kommer med rekommendationer om vad som bör förbättras framåt.

Undvik falsklarm

Det vanligaste brandlarmet på hotell är falsklarm. Det vill säga att brand- och utrymningslarm utlösts utan att det varit någon eld i närheten. Vanliga anledningar till detta kan vara att rökdeckare är uppsatta inom områden där de går av utav misstag. Som till exempel om någon hotellgäst använder för mycket hårspray eller något annat som utrustningen kan uppfatta som rök. Därför är det viktigt att se över vart man sätter upp sina rökdeckare i relation till vad för situationer som kan uppstå på just den platsen. En annan anledning till falsklarm kan vara om en hantverkare kommer på besök och utför något hett arbete. Om detta sker är det givetvis viktigt att hantverkaren gör allting rätt, men även att ni i hotellpersonalen noterat om det finns någon brandvarnare i närheten som bör avaktiveras tillfälligt.

Jobba proaktivt mot anlagd brand

Precis som för många andra verksamheter är tyvärr anlagda bränder vanligt förekommande på hotell. Med mycket folk i rörelse kan det vara svårt att hålla koll på var alla gäster befinner sig, och vad de gör. Säkerställ därför att linneförråd och andra utrymmen, dit endast behörig personal ska ha åtkomst, är låsta. En rekommendation är också att undvik att förvara kartonger eller annat brännbart material under trappor eller i korridorerna utan se till att brukbart material förvaras i låsta utrymmen, och att använt material kommer ut till era soputrymmen.

Se över vad som finns i era olika förvaringsutrymmen

Genom att förvara ert material i förråd säkerställer ni att ingen kan starta en brand. Se bara till att ni inte kombinera ert materialförråd med er förvaring av tekniska utrustning som dataservrar eller annan teknik som går på elektricitet och som kan bli varma. Trångt utrymme i kombination med brandfarligt material och värme är tre ingredienser som gör att en brand lätt kan uppstå. 

2. Utrusta ditt hotell med rätt brandsläckningsutrustning

När ni identifierat era eventuella risker är det dags att se till att ni har rätt utrustning på plats för att släcka en eld. Då ni har en daglig ruljangs på gäster gäller det även att ni har rätt utrustning för att besökarna vid en brand snabbt och enkelt ska kunna ta till sig information och hitta sin väg ut till säkerhet.

Bekämpa mindre bränder med brandsläckare

Brand- och utrymningslarm är ett lagkrav och finns idag på alla större hotell. Det ska även finnas brandsläckare utplacerade så att du och era gäster har greppbar brandsläckningsutrustning inom 25 meter, var ni än står. Tänk på trycket i en släckare avtar med tiden, likaså kan innehållets effekt minska. Se över och underhåll era brandsläckare en gång om året för att försäkra er om att de håller den prestandard som ni kommer att behöva för att släcka en mindre brand. Tänk även på att brandsläckarnas innehåll skiljer sig åt, och att ni till exempel bör ha kolsyresläckare i närheten där det kan uppstå en elbrand och fettbrandsläckare inne i ett kök där det finns fritöser och stekbord.

Gör det tydligt för dina gäster

Med en daglig ruljangs av gäster och besökare är det viktigt att det är enkelt att ta till sig information om en brand skulle utbryta. Inne på varje hotellrum ska där finnas en utrymningsplan som visar upp hur gästerna kan ta sig ut ifrån hotellet och var brandsläckningsutrustning finns placerad. Vid en brand kan det hända att taklampor och annan belysning slås ut, då är det bra om det finns självlysande pilar på marken som indikerar åt vilket håll den närmsta nödutgången är.

Utrusta er snabbt med rätt utrustning

Om en brand skulle uppstå är det viktigt att ni i personalen står ut från övriga gäster och att ni snabbt kan få kontroll på situationen. Genom att ha ett utrymmingsledarkit redo kommer ni kunna agera snabbt och auktoritärt om ni skulle behöva utrymma hotellet. I ert kit kan det finnas varselvästar så att ni syns tydligt, huvudnycklar för att snabbt få full åtkomst till hela området, checklistor med vad som ska göras och ficklampor. Om det är ett större hotell rekommenderar vi även radiokommunikation så att ni snabbt kan dela upp er för att se över alla era utrymmen och få ut era gäster till säkerhet.

3. Jobba proaktivt

Ni i hotellpersonalen är de som bäst vet hur era lokaler ser ut. Vid en brand är det därför extra viktigt att ni arbetar som ett team tillsammans med era gäster - där ni tar ledarrollerna - för att få ut alla i säkerhet. En förutsättning för att detta ska gå är tydliga rutiner och att personalen genomgått rätt utbildning. Både gällande släckningsarbete, men även för att klara av att avgöra när en lokal ska utrymmas och hur det ska gå till.  

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Hur sker samordningen av brandskyddsarbetet? Finns det tydliga rutiner och rollfördelningar eller är det din uppgift som chef att ta fram det? Med vår utbildning för systematiskt brandskyddsarbete får du en god grund att bygga vidare på.

Ge dina anställda rätt verktyg för att utrymma

Utrymning av ett hotell kräver att ni i personalen tar på er ledarroller och att ni har utbildade utrymningsledare. Många av era hotellgäster känner troligtvis inte till era lokaler, och då är det upp till er att hjälpa dem komma ut eller till nästa brandcell. För att er organisation vid utrymning ska fungera krävs det att utrymningsledarna har rätt utbildning och är trygga i sin roll.

Utbilda din personal i brandbekämpning

Om personalen inte vet hur er befintliga brandbekämpningsutrustning ska användas tappar den mycket av sin effekt. Du bör se till att dina anställda vet hur man använder brandsläckarna i dina lokaler och att de känner till de olika innehållen. Securitas erbjuder praktiska brandskyddsutbildningar där du kan använda din utrustning.

4. Ha rutiner för ert brandskydd

Det är viktigt att ha rutiner kring underhåll av ditt brandskydd och att ni gör kontinuerliga kontroller – både av ert tekniska brandskydd, men även se till att alla i personalen har den kunskap som krävs.

Kontinuerlig service

Det är viktigt att kontrollera din brandskyddsutrustning ofta. Varje produkt har en standard som måste följas och som anger hur ofta serviceunderhållet måste göras. Vi på Securitas kan hjälpa er med detta.

Rutin för nya medarbetare

När du anställer en ny medarbetare är det viktigt att du informerar dem om hur du arbetar med brandsäkerhet.

Egenkontroll

Du måste själv regelbundet kontrollera brandskyddet i era lokaler. Det innebär att ni behöver gå runt på hotellet och se över att allt ser rätt ut och att ingen flyttat runt på er utrustning. Kanske märker du under kontrollen att det behövs bättre rutiner för att undvika brännbart material i era korridorer. Glöm inte att dokumentera egenkontrollen.

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner 

Securitas hjälper dig med er säkerhet - från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. När verksamheten utvecklas hjälper vi dig att uppgradera dina säkerhetslösningar efter dina behov. På så sätt kan du känna dig trygg och fokusera på din verksamhet.

Vi kan ta ansvar för hela projektet från installation, service och operatörstjänster - eller delar av kedjan. Allt beroende på hur ert behov ser ut. Om ni väljer att använda Securitas genom alla delar av projektet får ni en kontaktyta, och en motpart, i all er informationshantering och slipper på så sätt detaljplanering mot flera leverantörer.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.