Skip to main content

Fem fördelar med kameraövervakning på offentlig plats

När man arbetar inom sjukvården vill man kunna fokusera fullt ut på att hjälpa sina patienter och inte behöva oroa sig över yttre hot eller faror. Genom ett övervakningssystem får du extra ögon som vakar över ditt område och dina lokaler och säkerställer att inga obehöriga kommer in vilket skänker trygghet till både er i personal och patienter.

Fem anledningar till att skaffa kameraövervakning till din vårdinrättning eller vårdcentral

Övervakningskameror är ett praktiskt verktyg för att skapa trygghet och säkerhet för dig och din personal. Deras blotta närvaro är avskräckande för potentiella inbrottstjuvar och det kan även ge dig viktigt bevismaterial vid brottsutredningar. Allt för att ni ska kunna fokusera på det som ni gör bäst: ta hand om era patienter.

Enligt GPDR måste syftet väga tyngre än integritetsintresset när det kommer till kameraövervakning på offentlig plats, vilket ställer extra krav på vårdcentraler och andra vårdinrättningar. 

Beroende på omständigheterna i de enskilda fallen kan integritetsfrågorna skilja sig åt mellan olika platser på en vårdinrättning vilket även påverkar tillståndet för kameraövervakning. Att ansöka om ett tillstånd för kameraövervakning på offentlig plats är en tidskrävande process som går igenom flera steg. Vi på Securitas går årligen kurser hos Integritetsmyndigheten för att hålla oss uppdaterade om de senaste kraven. Vi kan inte skicka in en ansökan åt er, men vi agerar gärna bollplank.

Läs mer om vad som gäller för att söka tillstånd på Integritetsmyndighetens hemsida.

Godkänd kameraövervakning ett effektivt sätt att få bättre kontroll och öka säkerheten på din vårdinrättning, nedan listar vi sju anledningar.

Avskräckande effekt

Det främsta stöldgodset från vårdlokaler och vårdcentraler är medicin och annat läkemedel. Som inbrottstjuv vill man gärna agera i det tysta och undvika uppmärksamhet, därför kan en personalingång eller bakdörr vara en lämplig väg in. Genom att placera upp en övervakningskamera riktad mot ingången adderar ni den variabel potentiella inbrottstjuvar allra helst vill undvika: vaksamma ögon. Med andra ord kan övervakningskameror avvärja försök till inbrott innan de ens hunnit bli ett försök. Detsamma gäller för att undvika klotter och annan vandalism. Med uppsatta kameror minskar risken för skador på dina lokaler.

Trygghet för din personal när de kommer och går

Övervakningskameror riktade mot personalingången skänker även extra trygghet till din personal när det kommer och går ifrån arbetet. De slipper oroa sig för att någon okänd person ska dyka upp bakom dem sekunden som de öppnat upp dörren. Vill ni höja säkerheten ytterligare kan en kameraoperatör övervaka eller kontrollera området innan ni öppnar dörren. Tänk på att det är viktigt att markera upp vilka områden som är videoövervakade med hjälp av skyltar, vilket servar två syften: Ni informerar om att området är kameraövervakat, men det ger även en avskräckande effekt för potentiella inbrottstjuvar.

Lättare att agera vid ett larm

Det är inte alltid nödvändigt att ringa polisen eller brandkåren när larmet går av. Med hjälp av de uppsatta kamerorna kan en operatör snabbt identifiera vad som ligger bakom ett larm och vidta rätt åtgärder. Om det är ett pågående inbrott eller en brand kan vi snabbt agera och skicka ut rätt personal. Om larmet går av misstag kan kameror hjälpa till rätt slutsats och utesluta misstanke om brott. Förutom att det skapar en effektivitet vid ett pågående brott eller en olycka, så sparar det även dig pengar om det skulle visa sig vara ett falsklarm och det inte behövs skickas ut någon personal till platsen.

Ge en lugnande effekt i väntrummet

Om ni upplevt att det varit många incidenter i ert väntrum, och att ni testat alla andra metoder som till exempel närvarande väktare, kan kameraövervakning vara lösningen. Oavsett om kameraöverakningen sker i realtid eller med inspelning kommer kamerornas blotta närvaro göra att miljön blir lugnare och tryggare att vistas i.

Är du upptagen med en patient samtidigt som det ringer på dörren?

Om du jobbar på en mindre vårdinrättning och inte har tillgång till receptionist eller annan civil personal kan det vara skönt att inte behöva lämna patienten du behandlar bara för att ett bud ringer på leveransdörren. Genom att titta i din app kan du se vem som står utanför dörren, och med hjälp av accesskontroll släppa in personen.

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner 

Securitas hjälper dig med säkerheten från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. När verksamheten utvecklas hjälper vi dig att uppgradera dina säkerhetslösningar efter dina behov. På så sätt kan du alltid känna dig trygg och kan fokusera på din verksamhet.

Vi kan ta ansvar för hela projektet från installation, service och operatörstjänster - eller delar av kedjan. Allt beroende på hur ert behov ser ut. Om ni väljer att använda Securitas genom alla delar av projektet får ni en kontaktyta, och en motpart, i all er informationshantering och slipper på så sätt detaljplanering mot flera leverantörer.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.