Skip to main content

Guide: Så brandsäkrar du dina transporter

Om någon av era lastbilar börjar brinna drabbar det företaget, föraren och varorna som transporteras. Men oroa dig inte. Det finns mycket du kan göra för att öka säkerheten och minska risken för bränder. Här är fyra viktiga steg att följa som hjälper dig att brandsäkra dina transporter.

1. Identifiera brandrisker i och utanför lastbilen

Vilka är brandriskerna under leveranskedjan? Som företagare är det svårt att själv identifiera alla risker. För att du ska vara trygg med att det görs ordentligt kan du vända dig till Securitas och få hjälp med en riskinventering där vi undersöker och dokumenterar vilka rutiner och regler som finns idag och vad som behöver kompletteras för att minska risken för brand.

Tänk på det här för att minska brandrisken på vägen

 • En utvilad förare har bättre reaktionsförmåga

Trafikolyckor är en stor risk i transportbranschen och kan ofta leda till brand. Allt från en trött förare till halt väglag kan göra att olyckan är framme. Se till att skapa bästa förutsättningar för dina förare och utrusta fordonet rätt så att risken för olyckor minskar.

 • Avlasta på rätt ställen

När varor lastas ur transportfordonet är det viktigt att det görs på rätt sätt. Det får till exempel inte avlastas så att varorna blockerar utrymningsvägar eller står nära elektrisk utrustning. Tänk även på avlastningen på höjden så att inget hamnar för nära en ljuskälla.

 • Transport av brandfarligt gods

Vid transport av brandfarligt gods ökar båda riskerna och kraven på att transporten går rätt till. Ha koll på vilka krav som ställs för den typ av produkter du transporterar. Utbilda även dina förare.

2. Utrusta fordon med rätt brandsläckningsutrustning

Utrusta dina fordon med rätt brandskyddsprodukter och säkerhetslösningar. Beroende på vad som transporteras ställs olika krav på vilka produkter du behöver. Här ger vi dig allmänna tips men självklart kan vi även hjälpa dig utrusta dina transporter utifrån just dina behov.

De här produkterna behöver du för att brandsäkra dina transporter

 • Pulversläckare i fordonet

Utrusta dina transportfordon med handbrandsläckare. Pulversläckaren är den mest effektiva och rekommenderas därför för snabb släckning på vägen. Vid transport av farligt gods är det krav på att ha minst två pulversläckare.

 • Brandfilt hos föraren

I förarhytten är brandfilt ett bra komplement till handbrandsläckaren. Brandfilten hjälper en att snabbt släcka mindre bränder i till exempel kläder och lämnar inget stök efter sig.

 • Kolsyresläckare vid elcentral eller truckladdning

Har din verksamhet en elcentral eller truckladdning? Då behöver du också ha en kolsyresläckare nära till hands. Släckaren kyler elden och är därför bäst lämpad för elbränder.

 • Första hjälpen-material och varma kläder

Om olyckan skulle vara framme på vägen kan det dröja innan räddningstjänst är på plats. Se till att utrusta fordonet med material som kan hjälpa föraren om han eller hon skadas eller behöver lämna fordonet och vänta på assistans vid vägkanten.

3. Släck elden innan den tar över

Se till att alla medarbetare vet vad de ska göra om eld upptäcks. Utbilda och öva tillsammans - hur ni släcker eld men också hur ni avgör om föraren bör lämna platsen. Om ni hanterar brandfarliga varor är det extra viktigt att medarbetare är utbildade i hur produkterna ska hanteras och vilka brandsäkerhetsrutiner som gäller.

Utbildningar som räddar liv

 • Lär dina medarbetare hantera brandsläckaren

Brandsläckningsutrustning gör ingen nytta om inte all personal vet hur den används. Se till att dina medarbetare lär sig använda den säkerhetsutrustning som finns i fordonet. Securitas erbjuder till exempel en praktisk brandskyddsutbildning där ni övar på att använda den utrustning ni har.

 • Agera rätt när någon råkar ut för en olycka

Att kunna hjälpa till när en kollega plötsligt får hjärtstopp kan vara skillnad på liv och död. Har ni första hjälpen-utrustning så som hjärtstartare är det också viktigt att medarbetarna kan använda dem för att de ska fylla sin funktion. Med Securitas kan ni gå utbildning i både första hjälpen och HLR.

 • Larma och lämna

Ibland finns inget att göra förutom att larma och lämna. För att alla ska veta vad de ska göra måste ni öva på utrymning en gång varje år. Kom också ihåg att placera utrymningsplaner så att de syns. Securitas hjälper dig hålla i utrymningsövningen i era lokaler och utbildar utrymningsledare.

4. Skaffa rutiner så du har koll

Det är viktigt att ha rutiner kring underhåll av ditt brandskydd. Allt som finns måste fungera när det ska användas. Det är ditt ansvar att se till att ert brandskydd är utformat på rätt sätt och att regelbundna brandskyddskontroller görs. Om olyckan är framme och ditt försäkringsbolag bedömer att du inte gjort allt du kunnat för att undvika brand kan händelsen räknas som vårdslöshet. Det är också viktigt att dokumentera era åtgärder och rutiner gällande brandsäkerheten på er arbetsplats.

Rutiner som ökar brandsäkerheten

 • Regelbundet serviceunderhåll

All brandskyddsutrustning har en standard som måste följas och där står bland annat hur ofta underhållsservice måste göras. Här kan vi på Securitas hjälpa dig.

 • Rutin för nya medarbetare

Det är bra att ha ett rutinmöte om brandsäkerhet för nya medarbetare. På så sätt är alla lika informerade och känner sig trygga i eventuella nödsituationer.

 • Egenkontroll

Du måste regelbundet kontrollera brandskyddet i dina verksamhetslokaler och fordon. Egenkontroll innebär att du går en runda och säkerställer att allt ser rätt ut. Glöm inte att dokumentera egenkontrollen.

Trygg partner med lång erfarenhet

Känns det övermäktigt? Lugn, du behöver inte hålla koll på det här själv. Securitas tar ett helhetsgrepp kring din brandsäkerhet och skräddarsyr lösningar efter dina behov så att du kan känna dig trygg. Vi hjälper dig, från riskinventering och val av produkter och installation, till att utbilda personal och göra underhållsservicen.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.