Skip to main content

Guide: Så brandsäkrar du din restaurang

En brandolycka i din restaurang kan få stora konsekvenser. I värsta fall behöver verksamheten stängas ner helt. Men oroa dig inte. Det finns mycket du kan göra för att öka säkerheten och minska risken för att en brand bryter ut. Här är fyra viktiga steg att följa som hjälper dig brandsäkra din restaurang.

1. Ha koll på brandriskerna i din restaurang

Som företagare har du ett stort ansvar men det kan vara svårt att själv identifiera alla risker. För att du ska känna dig trygg kan du vända dig till Securitas och få hjälp med en riskinventering där vi undersöker och dokumenterar vilka rutiner och regler som finns idag och vad som behöver kompletteras för att minska risken för brand.

Tänk på det här för att minska brandrisken i din restaurang:

 • Rätt rutiner i köket

Den vanligaste orsaken till restaurangbrand är att något går fel i köket. Arbete med lättantändliga produkter under höga temperaturer gör att det är extra viktigt att ha rätt rutiner. Se över vilken utrustning ni använder och hur arbetsflödet ser ut. Det är viktigt att ni förvarar allt på avsedd plats och att ni städar kontinuerligt.

 • Emballage och lastpallar utanför lokalen

Anlagda bränder är tyvärr en vanlig brandorsak i restauranger. Hur ser det ut i omgivningen omkring din restaurang? Brukar ni till exempel ställa skräp, kartonger eller lastpallar utanför restaurangen? Allt lättantändligt material ska placeras minst fem meter från husväggen.

 • Nödutgångar öppna och lättåtkomliga

I en publik lokal rör sig många människor som inte har koll på brandskyddet. Därför är det extra viktigt att utrymningsvägar är tydligt markerade och öppna under restaurangens öppettider. Se också till att inget står vägen för utrymningsvägar eller restaurangens brandsläckningsutrustning.

 • Elfel och elbränder

Minska risken för elbränder genom att hålla rent och ordnat i din restaurang. Om du har gamla elkablar som hänger fritt och samlar damm kan det leda till gnistbildning och dammexplosion. Har din restaurang en elcentral måste brännbart material förvaras minst 1,5 meter från den. Det är också viktigt att ha timer på all elektronisk utrustning.

2. Utrusta din restaurang med rätt brandskydd

Utrusta din restaurang med rätt brandskyddsprodukter och säkerhetslösningar. Det är lagkrav på att släckutrustning, första hjälpen-material och utrymningsplaner finns i alla verksamhetslokaler. Här ger vi dig allmänna tips på vad som är bra att ha men självklart kan vi även hjälpa dig utrusta din lokal utifrån just dina behov.

De här produkterna behöver du för att brandsäkra din restaurang:

 • Handbrandsläckare alltid inom max 25 meter

I olika delar av restaurangen behöver du olika typer av handbrandsläckare. Vätskesläckare funkar bra i matsal och entréer. I kök där risken är stor för fettbrand är det bra att komplettera med speciella fettbrandsläckare. Har din restaurang en elcentral behövs också kolsyresläckare eftersom de är bäst för just elbränder.

 • Ansulex brandsläcksystem i köksfläkten

För mer effektiv släckning av brand vid spisen kan du installera ett sprinklersystem i köksfläktarna. Ansulex brandsläcksystem är speciellt utvecklat för att stoppa bränder i kök och fungerar oberoende av vatten- och strömförsörjning.

 • Brandfilt i köket

Utrusta köket med brandfiltar. Brandfilten kan snabbt släcka mindre bränder i till exempel en ugn, spis eller kläder och lämnar inget stök efter sig.

 • Större brandskydd i byggnaden

Om du hyr din restauranglokal finns redan ett större tekniskt brandskydd i byggnaden. Fastighetsägaren har krav på sig att se till att brandskyddet är korrekt och underhålls men det är bra om även du har koll på att det sköts rätt. Du behöver därför veta vad som finns och hur produkterna används. Prata med din hyresvärd.

3. Släck elden innan den tar över

Se till att alla medarbetare vet vad de ska göra om eld upptäcks. Utbilda och öva tillsammans - hur ni släcker eld men också hur ni avgör om lokalen måste utrymmas.

Utbildningar som räddar liv:

 • Utse en brandskyddsansvarig

Utse en person som har extra koll på brandsäkerheten. Låt personen gå en utbildning för att lära sig om ert brandskydd och vad rollen innebär. Den med brandskyddsansvar ska också se till att övriga medarbetare får regelbunden information och utbildning gällande brandskydd.

 • Lär dina medarbetare hantera brandsläckaren

Brandsläckningsutrustning gör ingen nytta om inte all personal vet hur den används. Se till att dina medarbetare lär sig använda den säkerhetsutrustning som finns i restaurangen. Securitas erbjuder till exempel en praktisk brandskyddsutbildning där ni övar på att använda den utrustning ni har.

 • Agera rätt när någon råkar ut för en olycka

Att kunna hjälpa till när en kollega eller kund plötsligt får hjärtstopp kan vara skillnad mellan liv och död. Har ni första hjälpen-utrustning så som hjärtstartare är det också viktigt att medarbetarna kan använda dem för att de ska fylla sin funktion. Med Securitas kan ni gå utbildning i både första hjälpen och HLR.

 • Då ska ni utrymma arbetsplatsen

Ibland finns inget att göra förutom att larma och lämna. För att alla ska veta vad de ska göra, var de ska gå och var ni sen samlas måste ni öva på utrymning en gång varje år. Kom också ihåg att placera utrymningsplaner så att de syns. Securitas hjälper dig hålla i utrymningsövning i era lokaler och utbilda utrymningsledare.

4. Skaffa rutiner så du har koll

Det är viktigt att ha rutiner kring underhåll av ditt brandskydd. Allt som finns måste fungera när det ska användas. Det är ditt ansvar att se till att ert brandskydd är utformat på rätt sätt och att regelbundna brandskyddskontroller görs. Om olyckan är framme och ditt försäkringsbolag bedömer att du inte gjort allt du kunnat för att undvika brand kan händelsen räknas som vårdslöshet. Det är också viktigt att dokumentera era åtgärder och rutiner gällande brandsäkerheten.

Rutiner som ökar brandsäkerheten

 • Regelbundet serviceunderhåll  

All brandskyddsutrustning har en standard som måste följas. Där står bland annat hur ofta underhållsservice måste göras. Här kan vi på Securitas hjälpa dig.

 • Rutin för nya medarbetare

Det är bra att ha ett rutinmöte om brandsäkerhet för nya medarbetare. På så sätt är alla lika informerade och känner sig trygga på arbetsplatsen och i nödsituationer.

 • Egenkontroll

Du måste själv regelbundet kontrollera brandskyddet i dina verksamhetslokaler. Egenkontroll innebär att du går en runda och säkerställer att allt ser rätt ut. Vi kan hjälpa dig med en lista på vad som bör kontrolleras och hur ofta det ska göras. Glöm inte att dokumentera egenkontrollen.

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner 

Securitas hjälper dig med säkerheten från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. När verksamheten utvecklas hjälper vi dig att uppgradera dina säkerhetslösningar efter dina behov. På så sätt kan du alltid känna dig trygg och kan fokusera på din verksamhet.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.