springande vaktare i stadsmljo

Utryckningstjänst

Vår utryckningstjänst är ett tryggt komplement till din larmanläggning. Tillsammans med tekniska och fysiska säkerhetslösningar är utryckningstjänsten ett effektivt sätt att både förebygga inbrott och minimera omfattningen av skadegörelse. Vi övervakar, rycker ut och plåstrar om din anläggning oavsett vilka situationer som uppstår. Hos oss är din verksamhet i trygga händer dygnet runt.

Tryggt skydd med larmövervakning och utryckningstjänst

Vi axlar hela ansvaret för din verksamhet när du inte är närvarande med vår utryckningstjänst som komplement till din larmanläggning. När ett larm från dig kommer in till vår larmcentral skickas en av våra väktare ut för att kontrollera vad som kan ha orsakat larmet; för det mesta innefattar det yttre och inre kontroll av din byggnad eller anläggning.

Vi hanterar alla akuta situationer

Våra utryckningsväktare har god kompetens i att hantera ovälkomna situationer som bränder och olyckor men också hur de ska agera vid överhängande hot för att begränsa skador på person och egendom. Väktaren står i ständig kontakt med larmcentralen, rapporterar sina iakttagelser och kan vid behov tillkalla polis eller brandkår.

Inget larm är för litet, ingen åtgärd för svår

Om väktaren exempelvis upptäcker att en dörr har brutits upp, att ett fönster krossats eller att en vattenläcka har uppstått i lokalerna följer väktaren de instruktioner som vi har upprättat tillsammans med dig. Det kan handla om vem som ska informeras om situationen eller vilka åtgärder som ska sättas in. Enklare skyddstäckning av fönster och dörrar kan väktaren utföra på plats men vid större och akuta åtgärder kontaktar vi direkt de aktörer som du har avtal med, exempelvis glasmästare, låsjourer eller VVS-företag så att din verksamhet är i gott skick när du kommer tillbaka.

Innan vi lämnar dina lokaler säkerställer väktaren att larmanläggningen är tillkopplad och att du har ett fullgott skydd igen. Alla vidtagna åtgärder i relation till larmet rapporteras direkt till dig.

Utryckningsväktarens arbetsuppgifter:

  • Att utföra kontroll av larmade objekt
  • Att rapportera sina iakttagelser till larmcentralen
  • Att vid behov tillkalla polis, räddningstjänst eller hantverkare
  • Att vid behov skyddstäcka fönster, dörrar etc.
  • Att vid behov kontakta kundens kontaktperson
  • Att se till att objektets larm återställs till ett fullgott skydd

Securitas erbjuder också fjärrstyrd larmverifiering via säkerhetskameror. På så sätt får vi en bekräftelse på om larmet är skarpt eller inte i realtid och kan sätta in korrekt insats för situationen. Klicka här för att läsa mer om fjärrstyrd larmverifiering.

Utryckning på två hjul

I Stockholm använder sig Securitas av motorcykelburna väktare för att förkorta utryckningstiderna när larmet går hos våra kunder. Klicka på filmklippet till vänster för att se mer.

Läs mer om vår utryckningstjänst

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss