vaktare ronderar kontor

Service och teknik - serviceavtal

De flesta moderna inbrottslarm skickar en signal om något går fel, om till exempel strömförsörjningen försvinner eller om en detektor blockeras. Men det betyder inte att ett regelbundet underhåll saknar betydelse, tvärt om. Onödiga och kostsamma driftsstörningar kan undvikas genom underhåll och kontroller. Vi tycker att det görs bäst nattetid, när det stör din verksamhet minst. Våra specialutbildade väktare testar att säkerhetstekniken fungerar som den ska, när du sover. 

Temarond teknik är kostnadseffektivt

Temarond teknik är samlingsnamnet på de ronderingstjänster som Securitas utför på teknisk säkerhetsutrustning såsom inbrottslarm, passerkontrollsystem och CCTV-system. Securitas väktare har god kännedom om dina lokaler sedan tidigare, är vana att leta efter och rapportera saker som behöver åtgärdas och kan utföra kontrollerna när det passar din verksamhet bäst. Jämfört med att anlita en separat tekniker som kommer på dagen är det dessutom kostnadseffektivt.

Temaronderna ger en kvittens på att anläggningsskyddet över tid håller den säkerhetsnivå som är avsedd från början och samtliga temaronder uppfyller minst de krav som Stöldskyddsföreningens regelverk ställer på förebyggande underhåll.

I dagsläget erbjuder vi temarond teknik för inbrottslarm, passerkontrollsystem och CCTV. Temaronderna utförs av för ändamålet utbildade väktare. Väktare som har vana från att arbeta ute hos våra kunder, som hittar på objekten, som ser säkerhetsrisker och som har till yrke att finna avvikelser från det normala.

  • Temaronder kan utföras när de minst påverkar din verksamhet; det vill säga minsta möjliga påverkan för din personal och produktion.
  • Din verksamhet inverkar inte på vår möjlighet att utföra kontrollerna vilket gör oss mer effektiva.
  • Securitas har väktare i tjänst dygnet runt året om vilket betyder att vi kan utföra temaronder dygnet runt alla dagar på året.
  • Securitas väktare har god kännedom om dina lokaler.
  • Securitas väktare är vana att leta efter och rapportera saker som behöver åtgärdas.
  • Kostnadseffektivt.
En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss