Securitas security Denmark

Räkna ut ditt svinn, hur ser det ut i din bransch?

Svinn inom detaljhandeln är vanligt förekommande och svinnet delas upp i tre kategorier; externt svinn, internt svinn och administrativt svinn. Hur ser det ut i din verksamhet? 

Ange vilken bransch du är verksam inom och ange din ungefärliga omsättning i fälten nedan så räknar vi ut ett genomsnittligt svinn för din verksamhet. Klicka på tårtbitarna för att läsa mer om vad de olika delarna innebär och vilka tjänster som vi rekommenderar för att förebygga och åtgärda svinn i din verksamhet.

Siffrorna är hämtade från en undersökning från HUI Research, 2013. Enligt samma undersökning uppgår det totala svinnet i detaljhandeln till nio miljarder kronor.

Tydliga rutiner och utbildning är en god grund

Tydliga och väl inövade rutiner samt väl utbildad personal är en god grund för att förebygga svinn. Med tydliga regler och tydliga rutiner minskar risken att dina anställda ska hamna i en gråzon för vad de får och inte får göra. Med en säkerhetsutbildning i ryggen får personalen också lättare att se mönster och "varningsklockor", de lär sig hur de kan placera varor i butiken för att aktivt förhindra stöld och hur de ska agera om en situation uppstår.

Vi har många säkerhetstjänster som är anpassade efter och inriktade på handelsverksamhet och hjälper dig gärna att se över dina rutiner och skyddet för din verksamhet.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss