vaktare i butiksmiljo

Minska ditt svinn med förebyggande åtgärder

Med rätt svinnförebyggande åtgärder kan du minska svinn och stölder i din verksamhet. Vi erbjuder olika lösningar för olika branscher och olika behov. Här presenterar vi några förslag på åtgärder. Vi erbjuder också butikssäkerhetsutbildning. Kontakta oss för mer information.

Butikskontroll

Butikskontroll syftar till att förhindra och förebygga stölder och svinn i butiksmiljö. Tjänsten utförs av specialutbildade uniformerade väktare eller civila butikskontrollanter. Butikskontrollanterna observerar särskilt utsatta avdelningar där det finns stöldbegärliga varor och ger förslag på eventuella justeringar i exponeringen som kan förhindra att dessa varor försvinner.

Om grund för brott föreligger kan väktarna gripa en misstänkt person för att sedan tillkalla polis. Vid alla ingripanden görs en polisanmälan med en detaljerad beskrivning över händelseförloppet.

Provköp

Vid provköp kontrolleras personalens ärlighet i samband med kassahantering i förebyggande syfte. Tjänsten utförs alltid av två civilklädda kontrollanter från Securitas. De agerar kunder som gör normala inköp. Tider, platser och kontrollanter varieras så att din personal aldrig vet när eller hur de kontrolleras. Vi återkopplar till dig med resultat från testerna och förslag på förändringar.

Testköp

Testköp är en slags kvalitetskontroll av din personal som kan följas upp med information och utbildning. Vid testköp kontrolleras personalens uppmärksamhet, kunskaper och rutiner vid kassatjänst samt uppträdande mot kund. Tider, platser och kontrollanter varieras så att din personal aldrig vet när eller hur de kontrolleras. Vi återkopplar till dig med resultat från testerna och förslag på förändringar.

Leveranskontroll

Leveranskontroll kan vara en varukontroll eller en fordonskontroll och tjänsten förebygger leveranssvinn. Vid varukontroll säkerställer vi att levererade varor överensstämmer med följehandlingen: Antal kollin räknas, innehåll vägs och kvitteras. Vid omfattande leveranspartier utför vi stickprovskontroller efter ditt önskemål. Alla avvikelser noteras och rapporteras skriftligt till dig. Vid fordonskontroll kontrolleras transporter exempelvis att fordonen är tomma efter sista leveranstillfället. Eventuella returer kontrolleras och rapporteras.

Bar- och restaurangkontroll

Securitas bar- och restaurangkontroll syftar till att förebygga och kontrollera svinn i bar-, restaurang- och krogmiljö på båt eller land. Tjänsten är flexibel och skräddarsys efter dina önskemål och behov. I tjänsten ingår kontroll av personalens hantering av garderobs- och entréavgifter samt bar- och restaurangförsäljning. Även servicegrad och allmän ordning kan kontrolleras efter önskemål.

Bar- och restaurangkontrollen utförs av minst två civila kontrollanter som agerar vanliga gäster och noggrant observerar personalens penning- och drickshantering samt att aktuell prislista upprätthålls. På barer kan även kvaliteten på barpersonalens rutiner och service kontrolleras. Efter kontrollen får du en avstämning på hur verksamheten fungerar, med betoning på svinn och kundbemötande.

Utpasseringskontroll

Utpasseringskontroll innebär att uniformerad väktare kontrollerar föremål som förs ut från arbetsplatsen av den egna personalen eller av leverantörer som har behörighet till lokalerna.

Kontrollerna genomförs oanmälda vid företagets personalutgång och kan utföras av en eller två väktare. Vid kontrollen får personalen visa upp medhavd väska och kunna redogöra för eventuella inköp med giltigt kvitto eller utförselbevis. Tjänsten förebygger och avslöjar internt svinn.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss