vaktare

Stationära väktartjänster

Stationära väktartjänster utformas efter din verksamhets behov av säkerhet och kan bland annat inkludera lokal larm- och kameraövervakning med utryckning och olika servicetjänster.

Nedan presenterar vi ett exempel på stationär bevakning och därefter exempel på andra stationära tjänster.

Stationär bevakning

Stationär bevakning rekommenderar vi dig som har en större verksamhet eller en verksamhet som kräver att våra väktare alltid finns tillgängliga i dina lokaler. Vi anpassar uppdraget efter din verksamhets säkerhetsbehov.

Vanliga arbetsuppgifter för en stationär väktare:

Komplettera dina säkerhetstjänster med våra temaronder för kontroll av lås och säkerhetsteknik samt drift och underhåll av brandskyddet så får du en kostnadseffektiv kontroll av säkerheten. Vi utför temaronderna i samband med våra övriga säkerhetsuppdrag vilket innebär minsta möjliga påverkan av din verksamhet och att du inte behöver betala dyra konsulter för att utföra tjänsterna.

Klicka här för att läsa mer om temarond brand.

Klicka här för att läsa mer om temarond teknik.

Stationära tjänster kan bland annat användas för:

  • Industrier
  • Kontorskomplex
  • Kollektivtrafik
  • Museer
  • Högskolor och universitet
  • Sjukhus
  • Gallerior och köpcentrum

Stationära tjänster kan även innebära uppdrag som:

Bomiljöbevakning

Med Bomiljöbevakning erbjuder Securitas ökad trygghet i din bomiljö. Väktaren finns på plats i ditt område dygnet runt för att hjälpa, assistera och ingripa vid behov.

Färdbeviskontroll

I samarbete med läns- och lokaltrafikbolag genomför vi kontroll av färdbevis. Det kan ske öppet eller dolt, i syfte att förhindra och förebygga oärlighet.

Centrumbevakning och citysäkerhet

Klicka här för att läsa mer om centrumbevakning och citysäkerhet.

Mobila tjänster

Om du inte har behov av väktare som stationeras i dina lokaler men ändå önskar tillsyn av din verksamhet vid jämna mellanrum, rekommenderar vi våra mobila tjänster som är ett kostnadseffektivt alternativ, klicka här för att läsa mer om våra mobila tjänster.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss