Bilden visar en väktare i Securitas uniform tillsammans med en sökhund

Sökhundar för explosiva ämnen – EDD Explosive Detection Dogs

Securitas sökhundar är ett effektivt komplement till din säkerhetslösning för att genomsöka platser, fordon och byggnader efter sprängämnen eller för att hitta odetonerade sprängladdningar vid exempelvis aktiva byggarbeten. Med sökhundar kan du påvisa förekomsten av explosiva ämnen mot såväl offentliga platser som utsatta personer.

Sökhundsekipage är särskilt utbildade och av Länsstyrelsen certifierade ekipage för att påvisa förekomsten av explosiva ämnen och varor. De kallas också EDD-ekipage (Explosive Detection Dogs) och är ett snabbt, smidigt och tillförlitligt sätt för att genomsöka platser, byggnader och gods.

Sökhundsekipagen används för att kontrollera och förebygga säkerhetsrisker. Vi utformar uppdragen så att de passar din verksamhet. Sökhundsekipage är ofta ett komplement till en befintlig säkerhetslösning och som plockas in vid särskilda tillfällen, vid förhöjt behov eller för slumpmässiga extrakontroller.

Sökhundar säkrar evenemang och byggarbetsplatser

Sökhundsekipagen passar i många olika verksamheter. Vid stora evenemang med högprofilsbesökare såsom politiker eller opinionsbildare kan sökhundarna upptäcka förberedelse till attentat genom att söka av området i förväg och underlätta flödet vid inpasseringen som ett komplement till manuellt sök. I gruvor och på bygganläggningar där sprängningar utförs kan sökhundarna istället säkra arbetsplatsen och arbetsmiljön genom att upptäcka odetonerade sprängladdningar som ligger kvar på området. På så sätt kan du mer effektivt förebygga olyckor på arbetsplatsen.

Övriga områden där sökhundar kan användas

  • Hamnanläggningar
  • Idrottsanläggningar
  • Skyddsobjekt
  • Raffinaderier
  • Köpcentrum
  • Offentliga byggnader och myndighetsbyggnader
  • Politiska möten etc.
Vill du veta mer om eller komplettera din säkerhetslösning med våra sökhundar? Kontakta oss nedan.
*
*
*
*
*

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär samtycker du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer