tekniker monterar kamera vid passage

Säkerhetskontroll

Vi erbjuder säkerhetskontroll av personer och föremål både som del i en säkerhetslösning och som en temporär lösning vid extra uppkomna behov.

Noggrann tillträdeskontroll

I verksamheter där det krävs noggrann tillträdeskontroll erbjuder vi säkerhetskontroll av personer och föremål. Våra väktare använder tekniskt stöd för att avsöka och granska personer som ska in på området samt deras medhavda bagage eller föremål. Det kan vara kontroll av personer och bagage för kommersiella kryssningar enligt de regelverk som styr sjöfartsskyddet i en hamnanläggning, det vill säga hamnanläggningar som lever efter ISPS* eller kontroll av personer och föremål som ska komma in på ett skyddsobjekt eller liknande anläggningar. Logistikföretag är också vanliga kunder för säkerhetskontroll av gods.

Ibland behövs också extra säkerhetskontroll av personer eller föremål som en temporär säkerhetslösning i verksamheter som normalt inte har behov av ökad tillträdeskontroll. Det kan handla om evenemang som konserter och idrottsevenemang men också lokaler som av särskilda anledningar kräver ett ökat skydd, exempelvis lärosäten eller konferensanläggningar som anordnar föreläsningar med ämnen eller föreläsare som kan väcka starka känslor och som därmed ökar behovet av säkerhet.

Verksamheter som kan ha behov av säkerhetskontroll

  • Rederier och hamnanläggningar som lever under ISPS* och som erbjuder passagerarkryssningar.
  • Transportaktörer.
  • Domstolar
  • Bolagsstämmor
  • Evenemang såsom konserter och idrottsevenemang.
  • Högskolor och konferensanläggningar som anordnar föreläsningar med ämnen eller föreläsare som kan skapa starka reaktioner.

Fraktröntgen

Våra fraktröntgenoperatörer utför säkerhetskontroll av flygfraktgods enligt gällande regelverk till exempel med hjälp av röntgen och sprängämneskontroll men även med andra metoder för att säkerställa att flygfraktgodset inte innehåller förbjudna föremål.

Se även säkerhetskontroll som utförs på flygplatser. Klicka här för information om våra flygplatstjänster och klicka här för information om våra säkerhetslösningar för flygplatser.

*ISPS = International Ship and Port facility Security code

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss