Securitas security Vienna

Löpande säkerhetskonsultation ger dig en dynamisk säkerhetslösning

Vi erbjuder dig både inledande och löpande säkerhetskonsultation. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga säkerhetslösning utifrån din verksamhet gör vi först en riskinventering och riskanalys tillsammans med dig. Därefter erbjuder vi dig kontinuerlig säkerhetskonsultation för att säkerställa att du hela tiden har rätt nivå på din säkerhetslösning.

Riskinventering och riskanalys

Riskinventering

En riskinventering innebär att vi tillsammans med dig kartlägger verksamheten, utrustningen, personalens påverkan och det befintliga skyddet. Syftet med riskinventeringen är att hitta och medvetandegöra dig om verksamhetens svaga punkter och risker så att vi kan förebygga eller åtgärda dem. På så sätt kan vi hela tiden ligga ”steget före” i säkerhetsarbetet.

Riskanalys

När vi har inventerat riskerna analyserar vi dem utifrån vilken sannolikhet det är att respektive risk skulle inträffa och vad det i så fall skulle få för påverkan på din verksamhet. Många risker kan åtgärdas genom ganska enkla insatser, andra risker kan vi aldrig bli av med men de kan förebyggas genom bland annat goda rutiner och säkerhetssystem.

Därefter diskuterar vi tillsammans fram vilka åtgärder och rutiner som behövs för att skapa ett heltäckande skydd som passar din verksamhet. Genom att vara medveten om riskerna kan vi också skapa rutiner för hur situationen ska hanteras om risken löses ut så att vi minskar skadorna som kan uppstå.

Securitas är även auktoriserade för att bedriva personskydd, klicka här för att läsa mer om Securitas personskydd.

Säkerhetskonsultation

Securitas säkerhetskonsultation ger dig möjlighet att kontinuerligt uppdatera din säkerhet. Två gånger per år ser vi över säkerhetsnivån för din verksamhet så att den är rätt anpassad till verksamhetens förutsättningar och behov. Vi tittar framför allt på den närmaste framtiden utifrån hur du tror att verksamheten kommer att förändras så att du inte riskerar att få ett glapp i säkerhetsnivån. Därefter återkommer vi med förslag på hur du kostnadseffektivt kan planera säkerheten.


Vi samarbetar även med Pinkerton (före detta Seccredo AB) som är ett helägt dotterbolag till Securitas. Klicka här för att komma till Pinkertons webbsida.

Läs mer om riskanalys och säkerhetskonsultation

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss