En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Säker reception

Vi värnar om dina medarbetare, din verksamhet och dina kundrelationer. Våra receptionsväktare kombinerar ett gediget säkerhetstänkande med ett professionellt bemötande och utgör en aktiv del i ditt skalskydd.

Professionellt och säkert bemötande

I ett företags reception passerar dagligen både företagets egen personal, besökare och leverantörer. Det ställer höga krav på både god säkerhet och ett professionellt bemötande.

Ofta är receptionen och receptionisterna det första som besökare möter när de kommer till ett företag. Därför lägger vi stor vikt vid rekrytering till receptionstjänsterna. Vi erbjuder en kombinerad tjänst där en receptionsväktare tar hand om dina besökare på ett serviceinriktat och professionellt sätt samtidigt som kraven på sekretess och säkerhet hålls höga.

Våra receptionsväktare är utbildade och tränade i säkerhetstänkande, exempelvis i att lägga märke till saker som avviker samt att upptäcka och förebygga risksituationer. Utbildningen gör dem också förberedda att rycka in om något skulle inträffa som exempelvis sjukdomsfall, brand eller utrymning.

Väktaruniform eller civil uniform

Vi utför receptionsuppdrag med väktaruniform eller med civil uniform (som saknar väktarbeteckning) beroende på vilket som passar din verksamhets framtoning bäst. Det är inte väktarmärket det hänger på; våra receptionsväktare har precis samma utbildning och kunskaper även om du väljer att vi ska bemanna med civil uniform.

Telefonväxel och kundtjänst

Vill du att vi tar ett helhetsgrepp om dina besökare och kunder? Vi bemannar även telefonväxlar och kundtjänst och kan lätt kombinera det med receptionstjänsten.

Nattportier

Securitas nattportier är en speciellt utbildad och utvald väktare för hotell som i sitt arbete kombinerar säkerhet och gästservice. Väktaren bemannar hotellreceptionen nattetid och utför, förutom nattportierns normala arbetsuppgifter, även förebyggande säkerhetskontroller och ronderingar, exempelvis drift och underhåll av brandskyddet.

Securitas nattportier är väl bekant med de flesta bokningssystem, har goda kunskaper i engelska och är väl kvalificerad att vara hotellets ansikte utåt när den egna personalen inte är i tjänst. Tjänsten är en kostnadseffektiv lösning för hotellets verksamhet nattetid och förstärker hotellets atmosfär av trygghet.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss