Livvakt eller personskyddsväktare eskorterar skyddsperson på en gata. En skottsäker Volvo står parkerad intill

Personskydd (livvakt)

Securitas personskydd är ett tryggt val när det finns en hotbild mot dig eller det företag, myndighet eller organisation som du representerar. Vi utformar skräddarsydda säkerhetslösningar utifrån din situation. Våra erfarna och diskreta medarbetare värnar om din integritet och ger dig en trygg och säker vardag.

Våra tjänster

I personskyddsarbetet ingår både förebyggande arbete och det faktiska skyddsuppdraget. Uppdragen innebär alltid att skydda enskild person och/eller organisation vid direkt eller generell hotbild. Med personell bevakning och avancerad teknik tryggar vi liv, hälsa och integritet och vi har alltid som mål att skapa en god säkerhet med så liten inverkan som möjligt på ditt liv eller omgivning.

Våra tjänster är uppdelade enligt:

  • Personskyddstjänster
  • Skyddsspaning
  • Säkerhetskonsultation
  • Säkerhetstransporter
  • Resesäkerhet
  • Konferenssäkerhet
  • Teknisk säkerhet

Säkerhetskonsultation

Säkerhetskonsultation är en stor del av vår verksamhet där representanter från myndigheter, företag eller organisationer anlitar vår personskyddsavdelning för att se över sitt eller företagets säkerhetsrutiner samt personella och tekniska skydd.

Vi inleder alltid ett uppdrag med en riskinventering och utvärdering av befintliga lösningar, handlingsplaner och rutiner. Kontinuerlig säkerhetskonsultation ger dig sedan möjlighet att fortlöpande se över och uppdatera din säkerhet för att säkerställa att rätt säkerhetsnivå upprätthålls. Våra konsulter är experter på säkerhetsrutiner och utför en risk- och hotanalys med dig med fokus på personnivå. Tillsammans lägger vi upp rutiner för hur vi kan arbeta med att förebygga eller åtgärda riskerna. Vi tittar på hur den närmaste framtiden kan komma att förändras och planerar säkerheten utifrån det för att säkerställa att du fortsatt har rätt skydd.

Klicka här för att läsa mer om säkerhetskonsultation för din verksamhet i stort.

Securitas auktorisation för personskydd

Securitas har auktorisation för att bedriva personskydd och egen personskyddsutbildning. Auktorisationen säkerställer att våra medarbetare har all relevant utbildning i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Vi samarbetar även tillsammans med Pinkerton som är ett dotterbolag till Securitas AB. Klicka här för att läsa mer om Pinkertons tjänster.

Personskyddsuppdrag

Securitas personskydd är experter på säkerhetsrutiner och tar fram en lösning som passar för ditt behov. Klicka på filmklippet till vänster för att se olika delar som kan ingå i ett personskyddsuppdrag.

Är du avlyssnad?

Securitas hjälper dig att förebygga avlyssning och även att vidta åtgärder genom att leta efter dold utrustning.

En manlig och en kvinnlig väktare i en reception bevakar en modern kontorsmiljö

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Här kan du komma i kontakt med oss