vaktare vid parkering

Parkeringsservice

Våra specialutbildade och uniformerade parkeringsvakter utför parkeringsservice på uppdrag av kommun och privata hyres- eller fastighetsvärdar. Syftet med tjänsten är att främja trafiksäkerheten på vägarna, öka framkomligheten i trafiken och att förbättra trivseln i boendemiljöer.

Felparkerade bilar kan utgöra en fara om de blockerar korsningar och utrymningsvägar eller täpper till i trafiken. Parkeringsvaktens uppdrag är att kontrollera att fordon har parkerat rätt, att avgifter är erlagda och att nödvändiga tillstånd finns presenterade samt att boende och besökare i övrigt följer de regler som gäller inom det område som uppdraget avser. Vid uppmärksammade brister utfärdar parkeringsvakten parkerings- eller en kontrollavgift. Med parkeringsservice skapar vi både en bättre säkerhet för alla i området och en ökad trygghet och trivsel för de boende.

Vi kan erbjuda ett åtagande som inkluderar ansvar för korrekt skyltning och information till boende och besökande i området, system för betalning av parkeringsavgifter och kontroll av hur parkeringsreglerna uppfylls.

Parkeringsservice i Umeå

Möt Marie som jobbar som rondväktare i Umeå. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat parkeringsservice och rondering i offentlig miljö.

Har du en parkeringsyta som behöver översyn? Kontakta oss genom formuläret nedan.
*
*
*
*