operator i alrmcentral

Vi finns här för dig dygnet runt

Vår servicecentral Contact Center finns tillgänglig dygnet runt, under årets alla dagar för att skapa en trygg tillvaro för dina medarbetare, kunder och hyresgäster.

Rikstäckande servicecentral dygnet runt

Securitas Contact Center™ är en rikstäckande servicecentral. Vi finns här för dig som vill erbjuda dina kunder och hyresgäster snabb service och en jour att vända sig till dygnet runt under årets alla dagar. Vi finns också här för att skapa en trygg arbetsplats för dina medarbetare. Våra operatörer är specialiserade på att snabbt sätta sig in i och att lösa olika problem.

Du kan tryggt lägga din verksamhet i våra händer under tider som du själv inte finns tillgänglig. Vi är alltid redo och vi agerar snabbt för att skydda dina värden. Till oss ringer dina hyresgäster för att anmäla ett störningsproblem, till oss ringer dina medarbetare för att få sällskap när de behöver passera osäkra områden och oss kontaktar du för att trygga dina medarbetare som jobbar ensamma. Klicka här för att läsa mer om ensamarbeteskontroll och väktarassistans och klicka här för att läsa mer om trygghetsjour och fastighetsjour.

Vi finns nära dina kunder

Vår servicecentral är rikstäckande men dina kunder, medarbetare och hyresgäster ringer alltid ett regionalt telefonnummer för att komma i kontakt med oss. Det gör att dina kunder upplever att vi finns nära dem. Du väljer själv om vi ska svara med ditt företagsnamn eller om dina kunder ska besvaras med ett generellt svar.

Telefonpassning

Koppla över dina telefonväxlar till oss när du inte har möjlighet att svara själv, vi finns tillgängliga för dina kunder dygnet runt. Om ett ärende kommer in under natten får du en rapport om det när du är tillbaka på jobbet.

Krisjour

Är du och din verksamhet förberedda med tydliga rutiner och åtgärdsplaner om något skulle inträffa? Vi har stor erfarenhet av att hantera situationer vid akuta tillbud såsom vid olyckor eller brand och vi är alltid beredda. Vi finns här för att stötta dig och kan utgöra en sammankallande del av din beredskapsplan. Vi skräddarsyr en krisplan för hantering av uppkomna situationer så det passar ditt företag.

Krisjouren används bland annat för att:

  • Fungera som första kriskontakt för dina medarbetare.
  • Bedöma insatser och kontakta polis, räddningstjänst och väktare.
  • Sammankalla företagets krisledning.

Läs mer i bifogat produktblad.

Kortspärrservice

När ett betalkort förloras är det viktigt att det snabbt kan spärras för obehörig användning. Ge dina kunder ett snabbt och enkelt sätt att spärra sina kort – ett samtal till vår kortspärrservice, kan förhindra att ekonomisk skada uppstår.